Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  July 2016

Kungani Kumelwe ‘Sihlale Silindile’?

Kungani Kumelwe ‘Sihlale Silindile’?

‘Anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku.’—MATH. 24:42.

IZINGOMA: 136, 129

1. Bonisa ukuthi kungani kubalulekile ukwazi ukuthi ubani isikhathi nokuthi kwenzekani? (Bheka isithombe esisekuqaleni)

5, 4, 3, 2, 1! Uma sesibona iwashi libala isikhathi ngale ndlela, siyazi ukuthi sekusondela isikhathi sokuba umhlangano uqale, ngakho kudingeka sihlale phansi silalele umculo owandulela isimiso somhlangano. Yisikhathi sokuba sithule, silalele umculo omnandi odlalwa yiqembu le-orchestra le-Watchtower, okubaluleke nakakhulu, isikhathi sokulungisa izingqondo nezinhliziyo zethu ukuze silalele izinkulumo ezizolandela. Kodwa kuthiwani uma abanye bematasa ngokunye, bezulazula noma bexoxa nabangane babo benganakile ukuthi isimiso sesiyaqala? Kuyacaca ukuthi bahlulekile ukuhlala belindile ukuze babone ukuthi ubani isikhathi nokuthi kwenzekani—usihlalo usesiteji, umculo uyadlala futhi izilaleli zihlezi phansi. Lesi sibonelo singasisiza sinake ukusondela kwesenzakalo esikhulu nakakhulu. Yisiphi leso senzakalo?

2. Kungani uJesu atshela abafundi bakhe ukuba ‘bahlale belindile’?

2 Lapho ekhuluma ‘ngesiphelo sesimiso sezinto,’ uJesu Kristu wanxusa abafundi bakhe: “Hlalani nibhekile, nihlale niphapheme, ngoba anazi ukuthi sinini isikhathi esimisiwe.” Ngemva  kwalokho, uJesu wabayala ngokuphindaphindiwe: “Hlalani nilindile.” (Math. 24:3; funda uMarku 13:32-37.) Ukulandisa kukaMathewu ngendaba efanayo nakho kubonisa ukuthi uJesu waxwayisa abafundi bakhe ukuba bahlale bephapheme: “Hlalani nilindile ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku. . . . yibani abakulungele, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningalicabangi.” Waphinde wathi: “Hlalani nilindile, ngoba anilwazi usuku noma ihora.”—Math. 24:42-44; 25:13.

3. Kungani sisinaka isixwayiso sikaJesu?

3 NjengoFakazi BakaJehova sisibheka njengesibaluleke kakhulu isixwayiso sikaJesu. Siyazi ukuthi siphila phakathi ‘nesikhathi sokuphela’ nokuthi kusele isikhathi esincane kakhulu “usizi olukhulu” luqale! (Dan. 12:4; Math. 24:21) Emhlabeni jikelele sibona izimpi ezisibangela usizi, ukwanda kokuziphatha okubi nokwephulwa komthetho, ukudideka kwenkolo, indlala, izifo eziwumshayabhuqe nokuzamazama komhlaba. Siyazi ukuthi abantu bakaJehova benza umsebenzi obabazekayo wokushumayela ngoMbuso yonke indawo. (Math. 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Silindele ngabomvu ukubona ukuthi ukuza kweNkosi kuyosho ukuthini kithi nangokugcwaliseka kwenjongo kaNkulunkulu.—Marku 13:26, 27.

UKUBALA ISIKHATHI ESISELE

4. (a) Kungani sikholelwa ukuthi manje uJesu uyazi ukuthi izofika nini i-Armagedoni? (b) Nakuba singazi ukuthi usizi olukhulu luyoqala nini, yini esingaqiniseka ngayo?

4 Siyazi ukuthi umhlangano ngamunye unesikhathi esiqondile oqala ngaso. Nokho, ngisho noma singazama kanjani, ngeke sikwazi ukusho ngokuqondile ukuthi usizi olukhulu luyoqala ngamuphi unyaka, usuku nehora. Ngesikhathi esemhlabeni uJesu wathi: “Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, nazingelosi zasemazulwini naNdodana, kodwa nguBaba kuphela.” (Math. 24:36) UKristu unikwe amandla ezulwini okulwa nezwe likaSathane. (IsAm. 19:11-16) Ngakho kunengqondo ukuphetha ngokuthi manje uJesu uyazi ukuthi luyofika nini usuku lwe-Armagedoni. Nokho thina asazi. Kusemqoka ukuba sihlale silindile kuze kuqale usizi olukhulu. UJehova ubelwazi kusukela ekuqaleni usuku lwalesi senzakalo. Wazi kahle ukuthi lolo suku luyofika nini. Ubala isikhathi esisele ngaphambi kokuqala kosizi olukhulu futhi ukuqala kwalo ‘ngeke kwephuze!’ (Funda uHabakuki 2:1-3.) Singaqiniseka kanjani ngalokhu?

5. Nikeza isibonelo esibonisa ukuthi iziprofetho zikaJehova zihlale zigcwaliseka ngesikhathi esibekiwe.

5 Iziprofetho zikaJehova bezilokhu zigcwaliseka ngesikhathi esibekiwe! Cabanga ngokunemba kwesikhathi lapho ekhulula ama-Israyeli eGibhithe. Ebhekisela kuNisani 14, 1513 B.C.E, uMose wathi: “Ekupheleni kwaleyo minyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, impela kwathi ngalo kanye lolu suku wonke amabutho kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe.” (Eks. 12:40-42) Leyo “minyaka engamakhulu amane namashumi amathathu” yaqala lapho isivumelwano sikaJehova no-Abrahama siqala ukusebenza ngo-1943 B.C.E. (Gal. 3:17, 18) Ngemva kwesikhathi esithile, uJehova watshela u-Abrahama: “Yazi ngokuqinisekile ukuthi inzalo yakho iyoba umfokazi ezweni elingelona elayo, futhi kuyomelwe ibakhonze, futhi ngokuqinisekile bayoyihlupha iminyaka engamakhulu amane.” (Gen. 15:13; IzE. 7:6) Kusobala ukuthi leyo “minyaka engamakhulu amane” yokuhlushwa yaqala ngo-1913 B.C.E. lapho  u-Ishmayeli egcona u-Isaka ngesikhathi elunyulwa futhi yaphela lapho ama-Israyeli ephuma eGibhithe ngo-1513 B.C.E. (Gen. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Yebo, kusasele iminyaka engamakhulu amane, uJehova wabeka isikhathi esiqondile abantu bakhe ababeyokhululwa ngaso!

6. Kungani singaqiniseka ngokuthi uJehova uyobasindisa abantu bakhe?

6 UJoshuwa owayephakathi kwalabo abakhululwa eGibhithe, wakhumbuza ama-Israyeli: “Nazi kahle ngazo zonke izinhliziyo zenu nangayo yonke imiphefumulo yenu ukuthi akukho nelilodwa izwi kuwo wonke amazwi amahle uJehova uNkulunkulu wenu awakhulumile kini eliye laphutha. Agcwaliseke wonke kini. Akuphuthanga nezwi elilodwa kuwo.” (Josh. 23:2, 14) Singaqiniseka ngokuthi isithembiso sikaJehova sokusikhulula phakathi nosizi olukhulu sizogcwaliseka nakanjani. Nokho, uma sifuna ukusinda ekuqothulweni kwalesi simiso, kumelwe sihlale silindile.

UKULINDA KUSEMQOKA UKUZE SISINDE

7, 8. (a) Yayini indima yomlindi ezikhathini zasendulo futhi lokhu kusifundisani? (b) Nikeza isibonelo salokho okwakungenzeka uma umlindi ezumeka emsebenzini.

7 Singafunda ezikhathini zasendulo ngokubaluleka kokuhlala silindile. Endulo, imizi emikhulu eminingi—njengeJerusalema—yayizungezwe izindonga eziphakeme. Izindonga zaziba yisivikelo kubahlaseli futhi abaqaphi babekwazi ukubona yonke indawo ebazungezile. Ubusuku nemini, abalindi babeqapha ezindongeni nasemasangweni. Kwakufanele baxwayise izakhamuzi ngengozi eyayisondela. (Isaya 62:6) Ukuqapha kwabalindi nokuzigcina bephapheme ezindaweni zabo kwakungasho ukufa nokuphila.—Hez. 33:6.

8 UJosephus, isazi-mlando esingumJuda, wathi ngo-70 C.E. amabutho aseRoma akwazi ukufohla eMbhoshongweni Ka-Antonia, oseduze nodonga lwaseJerusalema, ngenxa yokuthi abalindi ababesemasangweni babehuqa ubuthongo! Kusukela lapho, amaRoma ahlasela ithempeli futhi alithungela ngomlilo okwaholela osizini olukhulu olwalungakaze lube khona eJerusalema nasesizweni sakwaJuda.

9. Yini iningi labantu namuhla elingayiqapheli?

9 Izizwe eziningi namuhla zinabalindi abaqapha imingcele yamazwe kanye nemishini yezobuchwepheshe ehlale icushiwe. Konke lokhu kusiza ekuqinisekiseni ukuphepha kwezwe nokuvimbela izitha ezingabeka ukuphepha kwezwe engozini. Nokho, ezokuphepha ezinjalo zisiza kuphela ezingozini ezibangelwa ohulumeni babantu noma abantu abathile. Ziyahluleka ukuqaphela nokubona imisebenzi eyenziwa uMbuso kaNkulunkulu osemazulwini oholwa uKristu, nendima eyofezwa yilo Mbuso ekukhipheni isahlulelo esizayo kuzo zonke izizwe. (Isaya 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Ngakolunye uhlangothi, uma siphapheme futhi silindile ngokomoya, siyohlale sikulungele ukufika kosuku lokwahlulela.—IHu. 130:6.

QAPHA UNGAPHAZAMISEKI EKULINDENI KWAKHO

10, 11. (a) Yini okumelwe siyiqaphe futhi ngani? (b) Yini ekwenza uqiniseke ngokuthi uDeveli uye wathonya abantu ukuba bangasinaki isiprofetho seBhayibheli?

10 Cabanga ngomlindi obephapheme emsebenzini wakhe ubusuku bonke. Uyakhathala futhi ozele kakhulu ngaphambi nje kokuba ashayise. Ngendlela efanayo, njengoba sisondela nakakhulu ekupheleni kwalesi simiso sezinto, kuba nzima nakakhulu ukuhlala siphapheme. Yeka inhlekelele okungaba yiyo uma singahluleka ukuhlala silindile! Ake sihlole  amathonya amathathu amabi angasozelisa uma singaqaphile.

11 UDeveli wenza abantu bangazithandi izinto ezingokomoya. Ngaphambi nje kokufa kwakhe, kathathu uJesu waxwayisa abafundi bakhe ‘ngombusi waleli zwe.’ (Joh. 12:31; 14:30; 16:11) UJesu wayazi ukuthi uDeveli wayeyogcina izingqondo zabantu zisebumnyameni obungokomoya ukuze abantu bangakuboni ukuphuthuma kweziprofetho zikaNkulunkulu ngekusasa. (Zef. 1:14) USathane uphuphuthekisa izingqondo zabantu ngombuso wezwe wenkolo yamanga. Yini oye wayiphawula lapho uxoxa nabanye? Ingabe uDeveli ‘akaziphuphuthekisanga izingqondo zabangakholwa’ kakade ngokuphathelene nokuphela kwalesi simiso sezinto nangokuthi uKristu manje uyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu? (2 Kor. 4:3-6) Kukangaki uzwa abantu bethi, “Cha ngiyabonga, angithandi”? Ngokuvamile abafuni nakuzwa lapho sizama ukubatshela ukuthi kuzokwenzekani kuleli zwe.

12. Kungani kungamelwe sivumele uDeveli asikhohlise?

12 Ungavumeli indlela abantu abasabela ngayo ikwenze udikibale noma uyeke ukuhlale ulindele. Uyalazi iqiniso. UPawulu wabhalela amakholwa akanye nawo: “Nina ngokwenu nazi kahle ukuthi usuku lukaJehova luza ngokufana ncamashi nesela ebusuku.” (Funda eyoku-1 Thesalonika 5:1-6.) UJesu wasixwayisa: “Hlalani nilungele, ngoba iNdodana yomuntu iza ngehora eningacabangi ukuthi kungaba yilo.” (Luka 12:39, 40) Maduze, uSathane uzokhohlisa abantu abaningi ukuba bakholelwe ukuthi ‘kunokuthula nokulondeka.’ Uzobenza bakholelwe ukuthi konke kuhamba kahle emhlabeni. Kuthiwani ngathi? Lolo suku lokwahlulela ngeke lusifice singalulindele ‘njengesela ebusuku,’ kuphela uma “sihlale siphapheme futhi sihlale sisangulukile.” Yingakho kumelwe sifunde iZwi likaNkulunkulu elilotshiwe nsuku zonke futhi sizindle ngalokho uJehova asitshela kona.

13. Umoya wezwe ubathinta kanjani abantu futhi singaligwema kanjani ithonya lawo eliyingozi?

13 Umoya wezwe ubangela ubuthongo obungokomoya. Abaningi bamatasa ngemisebenzi yabo yansuku zonke kangangokuthi ‘abasiqapheli isidingo sabo esingokomoya.’ (Math. 5:3) Bagxila kakhulu  ebukhazikhazini baleli zwe obubangela “isifiso senyama nesifiso samehlo.” (1 Joh. 2:16) Ezokuzijabulisa nazo zenza abantu babe “abathandi benjabulo” futhi lolo thando luya lukhula unyaka nonyaka. (2 Thim. 3:4) Yingakho uPawulu atshela amaKristu ukuthi akufanele ‘azihlelele kusengaphambili izifiso zenyama’ okubangela ubuthongo obungokomoya.—Roma 13:11-14.

14. Yisiphi isixwayiso esisithola kuLuka 21:34, 35?

14 Esikhundleni sokulawulwa umoya wezwe, sivumela ithonya lomoya kaNkulunkulu ekuphileni kwethu, uJehova awusebenzisayo ukuze asisize siqonde izenzakalo ezisazokwenzeka. [1] (1 Kor. 2:12) Siyaqaphela ukuthi izinto ezivamile ekuphileni zingenza kube lula ngomuntu ukuba ozele ngokomoya—ziminyanise imisebenzi engomoya. (Funda uLuka 21:34, 35.) Abanye bangase basigcone uma sihlala silindile kodwa lokho akumelwe kusenze silahlekelwe umuzwa wokuphuthuma. (2 Pet. 3:3-7) Kunalokho, kufanele sizihlanganise njalo namaKristu esikanye nawo emihlanganweni yebandla, lapho kunomoya kaNkulunkulu khona.

Ingabe wenza konke okusemandleni ukuze uhlale uqaphile ngokomoya? (Bheka izigaba 11-16)

15. Yini eyenzeka kuPetru, uJakobe noJohane futhi lokho kungenzeka kanjani nakithi?

15 Inyama yethu engaphelele ingakwenza buthaka ukuzimisela kwethu ukuhlala siqaphile. UJesu wayazi ukuthi kulula ngabantu abangaphelele ukunqotshwa ubuthakathaka benyama. Cabanga ngalokho okwenzeka ngobusuku bangaphambi kokubulawa kukaJesu. Ukuze alondoloze ubuqotho bakhe, kwadingeka acele amandla kuYise osezulwini. Ngesikhathi eyothandaza, uJesu watshela uPetru, uJakobe noJohane ukuba ‘bahlale belindile.’ Nokho, abazange bakuqaphele ukubaluleka kwalokho okwakusazokwenzeka. Kunokuba bahlale belindile, banqotshwa amandla enyama bazumeka. Nakuba ayekhathele, uJesu wayephapheme lapho ethandaza kuYise ngokusuka enhliziyweni. Yilokho abafundi bakhe okwakufanele bakwenze.—Marku 14:32-41.

16. NgokukaLuka 21:36, uJesu wathi singahlala kanjani ‘siphapheme’?

16 ‘Ukuhlala siphapheme’ ngokomoya kusho okungaphezu nje kokuba nezinhloso ezinhle. Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwesenzakalo saseGetsemane, uJesu watshela bona laba bafundi ukuba banxuse uJehova. (Funda uLuka 21:36.) Ngakho ukuze sihlale siphapheme ngokomoya nathi kumelwe sikuphaphamele ukuthandaza.—1 Pet. 4:7.

ZIBONAKALISENI NINGABALINDILE NJALO

17. Singaqiniseka kanjani ukuthi sikulindele okuzokwenzeka maduze?

17 UJesu wathi ukuphela kuyofika “ngehora eningalicabangi,” ngakho lesi akusona isikhathi sokozela ngokomoya noma sokuphishekela amaphupho amaningi angathí shu uSathane nezwe lakhe abasigabisela ngawo nafiswa inyama yethu engaphelele. (Math. 24:44) EBhayibhelini, uNkulunkulu noKristu basitshela ngalokho esingakulindela maduze nendlela esingahlala ngayo silindile. Kumelwe silinakisise ingokomoya lethu, ubuhlobo bethu noJehova nezithakazelo zoMbuso. Kumelwe sinake isikhathi nezenzakalo ukuze sikulungele lokho okuzayo. (IsAm. 22:20) Ukuphila kwethu kusengozini!

^ [1] (isigaba 14) Bheka isahluko 21 sencwadi ethi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!