Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  July 2017

Funani Ingcebo Yangempela

Funani Ingcebo Yangempela

Zenzeleni abangane ngengcebo engalungile.”​LUKA 16:9.

IZINGOMA: 32, 154

1, 2. Kungani kuyohlala kunabantu abahluphekayo kuleli zwe?

ISIMO somnotho saleli zwe sibi futhi senza abantu bangalingani. Abantu abasha bayazikhandla ukuze bathole umsebenzi kodwa abawutholi. Abaningi bafaka ukuphila kwabo engozini ukuze baye emazweni lapho bengathola khona umsebenzi. Ngisho nasemazweni athuthukile baningi abahluphekayo. Uya uba mkhulu umehluko phakathi kwabantu abadla izambane likapondo nabadla imbuya ngothi. Muva nje kulinganiselwa ukuthi abantu abambalwa abacebe kunabo bonke emhlabeni, banomcebo olingana nowabantu bonke emhlabeni behlangene. Nakuba kunzima ukuqinisekisa lokhu, akekho ophikisa ukuthi emhlabeni baningi abantu abahluphekayo kunabacebile. UJesu wakusho lokhu: “Abampofu ninabo ngaso sonke isikhathi.” (Marku 14:7) Wenziwa yini lo mehluko ongaka?

2 UJesu wayazi kahle ukuthi izimo zomnotho ngeke zibe ngcono kuze kufike uMbuso kaNkulunkulu. Ezentengiselwano ezinobugovu ezimelelwa “abathengisi” encwadini yesAmbulo 18:3 kanye nezepolitiki nenkolo yamanga, konke kulawulwa uSathane. AmaKristu ayakwazi ukuzihlukanisa  ngokuphelele nenkolo yamanga nezepolitiki. Nokho, amaningi ayehluleka ukuzihlukanisa ngokuphelele nezentengiselwano.

3. Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

3 NjengamaKristu, kuhle sihlole indlela esibheka ngayo imali futhi sizibuze le mibuzo: ‘Ngingazisebenzisa kanjani izinto enginazo ukuze ngibonise ukuthi nginokholo kuNkulunkulu? Ngingasinciphisa kanjani isikhathi engisichitha emsebenzini? Iziphi izibonelo ezibonisa ukuthi abantu bakaNkulunkulu bathembela kuye ngokuphelele kulesi simiso esibi?’

UMFANEKISO WENCEKU EMBI

4, 5. (a) Inceku esemfanekisweni kaJesu yangena kuluphi ubishi? (b) Sithini iseluleko uJesu asinika abalandeli bakhe?

4 Funda uLuka 16:1-9. Umfanekiso kaJesu wenceku embi usenza sicabange. Ngemva kokumangalelwa ngokuthi iyamosha, le nceku ‘yahlakanipha’ ‘yazenzela abangane’ abazoyisiza lapho isiphucwe isikhundla sayo. * Nokho uJesu wayengakhuthazi abafundi bakhe ukuba benze izinto ezingalungile ukuze bakwazi ukuphila kulesi simiso. Wayemane echaza umkhuba owenziwa “amadodana alesi simiso sezinto,” kodwa wasebenzisa lo mfanekiso ukuze acacise iphuzu elithile.

5 UJesu wayazi ukuthi njengale nceku eyazithola isikulolu bishi, abalandeli bakhe abaningi kwakuzodingeka bazame ukuphila kulesi simiso esikhohlakele. Ngakho wabancenga: “Zenzeleni abangane ngengcebo engalungile, ukuze kuthi lapho [iphela, uJehova noJesu] banamukele ezindaweni zokuhlala zaphakade.” Sifundani eselulekweni sikaJesu?

6. Sazi kanjani ukuthi ezentengiselwano azisungulwanga uNkulunkulu?

6 Nakuba uJesu engachazi ukuthi kungani ebiza ingcebo ngokuthi ‘ayilungile,’ iBhayibheli likwenza kucace ukuthi ezentengiselwano azisungulwanga uNkulunkulu. UJehova wayenikeza u-Adamu no-Eva yonke into abayidingayo e-Edene. (Gen. 2:15, 16) Kamuva, lapho umoya ongcwele usebenza kwabagcotshiwe ebandleni langekhulu lokuqala, “akekho ngisho noyedwa owayethi noma iyiphi yezinto ayenazo yayingeyakhe yedwa; kodwa zonke izinto babezihlanganyela.” (IzE. 4:32) Umprofethi u-Isaya wakhuluma ngesikhathi lapho bonke abantu beyothola yonke into abayidingayo. (Isaya 25:6-9; 65:21, 22) Nokho, okwamanje, abalandeli bakaJesu kumelwe bayisebenzise ‘ngokuhlakanipha’ “ingcebo engalungile” yaleli zwe, ukuze bajabulise uNkulunkulu.

YISEBENZISE NGOKUHLAKANIPHA INGCEBO ENGALUNGILE

7. Yisiphi iseluleko esisithola kuLuka 16:10-13?

7 Funda uLuka 16:10-13. Inceku esemfanekisweni kaJesu yenza abangane ukuze izuze. Nokho, uJesu wancenga abalandeli bakhe ukuba benze abangane ezulwini ngezinhloso ezinhle. Amavesi alandela lo mfanekiso ahlobanisa indlela esisebenzisa ngayo “ingcebo engalungile” nokwethembeka kuNkulunkulu. Iphuzu likaJesu laliwukuthi singabonisa ukuthi ‘sithembekile’ yini, ngendlela esiyisebenzisa ngayo leyo ngcebo. Kanjani?

8, 9. Nikeza izibonelo zendlela abanye ababonisa ngayo ukuthi bathembekile endleleni abasebenzisa ngayo ingcebo engalungile.

8 Indlela eyinhloko esingabonisa ngayo ukuthi sithembekile, ukunikela ngemali ukuze kuqhubeke umsebenzi wokushumayela owabikezelwa uJesu. (Math. 24:14) Intombazanyana yaseNdiya yayinesikoqokoqo semali, yayize idayise ngisho  amathoyizi ayo ukuze ifake imali kuso. Lapho isikoqokoqo sesigcwele, yanikela ngaleyo mali ukuze isekele umsebenzi wokushumayela. Umzalwane waseNdiya onepulazi lamakhukhunathi unikela ngamakhukhunathi amaningi ehhovisi labahumushi laseMalayalam. Uthi ngenxa yokuthi vele bayawadinga amakhukhunathi, kungcono ukunikela ngawo kunokunikela ngemali. Ngempela kuwukuhlakanipha lokho. Abazalwane baseGreece benza okufanayo, ngokunikela eBethel ngamafutha okupheka, ushizi nokunye ukudla.

9 Umzalwane othile eSri Lanka, manje ongasahlali khona, unikele ngendlu yakhe ukuze kuqhutshelwe kuyo imihlangano yebandla neyesigodi, kuhlale nabasenkonzweni yesikhathi esigcwele. Umnikelo walo mzalwane uwusizo kakhulu kubamemezeli bendawo abahluphekayo. Emazweni lapho umsebenzi wethu uvinjelwe khona, abazalwane banikela ngezindlu zabo zibe amaHholo OMbuso, ukuze amaphayona nabamemezeli bendawo bakwazi ukuhlangana endaweni okungadingeki ikhokhelwe nyanga zonke.

10. Yiziphi izibusiso esizitholayo lapho sipha?

10 Kulezi zibonelo sibona indlela abantu bakaNkulunkulu ‘abathembeke ngayo kokuncane,’ noma endleleni abazisebenzisa ngayo izinto abanazo ezincane uma ziqhathaniswa nengcebo kaNkulunkulu. (Luka 16:10) Laba bangane bakaJehova bazizwa kanjani ngokwenza le minikelo? Bayazi ukuthi ukupha iyona ndlela eyinhloko yokuthola ingcebo yangempela. (Luka 16:11) Udade ohlale enikelela umsebenzi wokushumayela uchaza indlela abusiseke ngayo: “Ukupha ngezinto zami ezibonakalayo, kungenze ngajabula. Ngiqaphela ukuthi ukunikela ngezinto enginazo kushintshe nendlela engicabanga ngayo. Sengibaxolela kakhudlwana futhi ngibabekezelele abanye, sengiyakwazi nokwamukela iseluleko nokudumazeka.” Abantu abaningi baye bathola ukuthi ukupha kuqinisa ubuhlobo babo noJehova.—IHu. 112:5; IzAga 22:9.

11. (a) Ukupha kwethu kubonisa kanjani ukuthi siyisebenzisa ‘ngokuhlakanipha’ imali? (b) Yikuphi ukulinganisana ngokwezimali okwenzeka kubantu bakaNkulunkulu namuhla? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

11 Ukusebenzisa izinto ezibonakalayo ukuze sisekele umsebenzi wokushumayela nakho kubonisa ‘ukuhlakanipha.’ Kusivulela ithuba lokuthi sisize. Labo abanemali kodwa abangakwazi ukuba senkonzweni yesikhathi esigcwele noma bathuthele kwelinye izwe, bajatshuliswa ukwazi ukuthi imali yabo isekela labo abasenkonzweni. (IzAga 19:17) Iminikelo isiza ekwenzeni izincwadi futhi isekela umsebenzi wokushumayela ezindaweni ezintulayo kodwa ezinamasimu athelayo. Eminyakeni eminingi ezindaweni ezinjengaseCongo, eMadagascar naseRwanda, ngokuvamile abazalwane kwakudingeka bakhethe ukuthi bazothenga ukudla yini noma amaBhayibheli, ngezinye izikhathi imali yalo eyayilingana nomholo wesonto noma wenyanga. Manje,  ngeminikelo yabaningi ‘nokulinganisana’ ngokwezimali, inhlangano kaJehova iye yasekela umsebenzi wokuhumusha futhi yanyathelisa namaBhayibheli ukuze yonke imindeni yoFakazi nabafundelwa iBhayibheli bathole amaBhayibheli athi bona. (Funda eyesi-2 Korinte 8:13-15.) Ngaleyo ndlela, abanikelayo nabaphiwayo baba abangane bakaJehova.

UNGAGXILI KAKHULU “KWEZENTENGISELWANO”

12. U-Abrahama wabonisa kanjani ukuthi uthembele kuNkulunkulu?

12 Enye indlela yokuba abangane noJehova ukuthi singagxili kwezentengiselwano zaleli zwe nokuthi sifune ingcebo yangempela kuye ngokwezimo zethu. Indoda yasendulo enokholo, u-Abrahama, yalalela uNkulunkulu yashiya i-Uri elalinothile yayohlala ematendeni izenzela ubungane naYe. (Heb. 11:8-10) U-Abrahama wayehlale efuna ingcebo yangempela evela kuNkulunkulu, akazange agxile ezintweni ezibonakalayo ezaziyobonisa ukuthi akathembele kuNkulunkulu. (Gen. 14:22, 23) Ekhuluma nendoda ecebile, uJesu wathi: “Uma ufuna ukuphelela, hamba uthengise okungokwakho uphe abampofu, khona-ke uyoba nomcebo ezulwini, bese uza ube ngumlandeli wami.” (Math. 19:21) Yilolu hlobo lokholo uJesu ayelukhuthaza. Le ndoda yayingenalo ukholo olunjengoluka-Abrahama, nokho abanye baye babonisa ukuthi bathembela ngokuphelele kuNkulunkulu.

13. (a) Yisiphi iseluleko uPawulu asinikeza uThimothewu? (b) Yini esingayenza ukuze singahileleki kwezentengiselwano?

13 UThimothewu wayeyindoda enokholo. Ngemva kokubiza uThimothewu “ngesosha elihle likaKristu Jesu,” uPawulu wathi kuye: “Umuntu okhonza njengesosha akazihileli kwezentengiselwano, ukuze akwazi ukuthola ukwamukelwa yilowo owambhalisa njengesosha.” (2 Thim. 2:3, 4) Abalandeli bakaJesu namuhla, kuhlanganise nebutho labangaphezu kuka-1 000 000 labasenkonzweni yesikhathi esigcwele, baphila ngalesi seluleko sikaPawulu, kuye ngokwezimo zabo. Ukuze bagweme ithonya lezentengiselwano nezwe elibazungezile, bakhumbula lesi simiso: “Obolekayo uyinceku yomuntu obolekisayo.” (IzAga 22:7) Ayikho enye into engajabulisa uSathane njengokusibona sichitha isikhathi esiningi sifukuza kwezentengiselwano zaleli zwe. Ezinye izinqumo esizenzayo zingasifaka ezikweletini ezingapheli. Izinto ezinjengesikweletu sendlu, esemfundo ephakeme, esemoto ebizayo ngisho nesomcimbi womshado obizayo zingasicindezela ngokwezimali. Sisuke sibonisa ukuthi sihlakaniphile lapho siphila ukuphila okulula, sinciphisa izikweletu nezindleko ukuze sibe yizigqila zikaNkulunkulu kunokuba yizigqila zezentengiselwano zaleli zwe.—1 Thim. 6:10.

14. Nikeza izibonelo zokuzidela ezenziwe izinceku zikaNkulunkulu.

14 Ukuze sikwazi ukuphila ukuphila okulula kufanele sibeke izinto ezibalulekile kuqala. Abashadikazi abathile babenebhizinisi elichumayo. Nokho, ngenxa yokuthi babefuna ukubuyela enkonzweni yesikhathi esigcwele baphoqeleka ukuba badayise ibhizinisi labo, isikebhe nezinye izinto zabo ezibizayo. Bavolontiyela ukuyosiza ekwakhiweni kwendlunkulu yomhlaba wonke eWarwick, eNew York. Into abayijabulela kakhulu ukukhonza eBethel nendodakazi yabo nomkhwenyana wayo kanye namasonto ambalwa abawakhonza nabazali bomyeni nabo ababesiza eWarwick. Udade oyiphayona eColorado, e-U.S.A., wathola umsebenzi ebhange ayezosebenza kuwo izinsuku ezithile.  Abantu ayesebenza nabo bebewuthanda umsebenzi wakhe kangangokuthi bathi bazokhuphula umholo wakhe uma eza zonke izinsuku zomsebenzi. Nokho, wenqaba ngenxa yokuthi lokho kwakuzomenza angagxili enkonzweni yakhe. Lezi izibonelo zezinto ezimbalwa kweziningi, ezinye izinceku zikaJehova eziye zazidela. Uma sizidela kanjalo sibonisa ukuthi siyabazisa kakhulu ubuhlobo bethu noNkulunkulu nengcebo yangempela kunemisebenzi eholela kahle yaleli zwe.

LAPHO IMALI IPHELA

15. Yimiphi imisebenzi uJehova ayibusisayo?

15 Ukuba nemali eningi akusho ukuthi usuke ubusiswe uNkulunkulu. UJehova ubusisa labo ‘abacebe emisebenzini emihle.’ (Funda eyoku-1 Thimothewu 6:17-19.) Ngokwesibonelo, lapho uLucia * ezwa ukuthi kunesidingo sabamemezeli e-Albania, nakuba ayengenamali, ngo-1993 wasuka e-Italy waya kuleyo ndawo, ethembele kuJehova ngokuphelele. Wafunda ulimi lwendawo futhi usesize abantu abangaphezu kuka-60 babhapathizwa. Nakuba iningi labantu bakaNkulunkulu lingashumayeli ezindaweni ezithela njengaleyo, noma yini esiyenzayo ukuze sisize abanye bafunde ngoNkulunkulu iyigugu.—Math. 6:20.

16. (a) Yini ezokwenzeka kwezentengiselwano zaleli zwe? (b) Lokho esikwaziyo mayelana nokuzokwenzeka kufanele kusenze sikubheke kanjani ukuba nemali eningi?

16 UJesu wathi lapho ingcebo engalungile iphela akashongo ukuthi uma iphela. (Luka 16:9) Ukuwa kwamabhange nokuwohloka kwesimo somnotho obekulokhu kwenzeka kulezi zinsuku zokugcina akuyilutho uma kuqhathaniswa nalokho okuzokwenzeka maduze. Isimiso sikaSathane esihlanganisa ezepolitiki, ezenkolo nezentengiselwano sizophela nakanjani. Abaprofethi uHezekeli noZefaniya babikezela ukuthi igolide nesiliva nazo zonke izinto ezihamba phambili kwezentengiselwano ngeke zisisize ngalutho. (Hez. 7:19; Zef. 1:18) Uyozizwa kanjani lapho ubona ukuthi udele ingcebo yangempela ukuze uthole “ingcebo engalungile” yaleli zwe isingekho into ongayenza? Uyozizwa njengendoda eyasebenza ukuphila kwayo konke iqongelela imali, ekugcineni yabona ukuthi bekuyize. (IzAga 18:11) Ngokuqinisekile, ingcebo enjalo izophela, ngakho sebenzisa leli thuba ukuze wenze “abangane” ezulwini. Noma yini esiyenzayo ukuze sisekele uMbuso kaNkulunkulu iqinisa ubuhlobo bethu naye.

17, 18. Yini ezotholwa abangane bakaNkulunkulu maduze?

17 Lapho kufika uMbuso kaNkulunkulu ngeke sisaba nezikweletu zezindlu, ukudla kuyoba kuningi futhi kube mahhala nezindleko zokugula ziyophela. Abantu bakaJehova abayophila emhlabeni bayoba nazo zonke izinto ezitholakala emhlabeni. Njengoba manje igolide, isiliva namatshe ayigugu kusetshenziswa kwezohwebo futhi kutholwa abathile kuphela, siyobe sesihlobisa ngakho. Ukhuni, amatshe nezinsimbi zenani eliphezulu, kuyobe kutholakala mahhala ukuze sakhe imizi yethu. Abangane bayobe besisiza mahhala, hhayi ngoba befuna imali. Sonke siyobe sifuna ukuphana ngezinto ezitholakala emhlabeni.

18 Loku kumane kuyingxenye yefa elizotholwa yilabo abenza abangane ezulwini. Abakhulekeli bakaJehova abayohlala emhlabeni bayojabula kakhulu lapho bezwa amazwi kaJesu athi: “Wozani, nina enibusiswe nguBaba, nizuze ifa lombuso enawulungiselelwa kusukela ekusungulweni kwezwe.”—Math. 25:34.

^ isig. 4 UJesu akabonisanga ukuthi izinsolo zaziyiqiniso yini. Igama lesiGreki elithi “wamangalelwa” kuLuka 16:1 lingaveza umqondo wokuthi inceku yayinyundelwa. Nokho uJesu ugxila esinyathelweni esathathwa yile nceku, hhayi kulokho okwenza ixoshwe.

^ isig. 15 Indaba yokuphila kaLucia Moussanett itholakala kuyi-Phaphama! ka-Julayi 08, 2003, kk. 28-32.