Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  July 2017

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

UmKristu kufanele yini abe nesibhamu ukuze azivikele ezigebengwini?

AmaKristu kufanele azivikele nokho lokho akwenze ngokuvumelana nalokho okushiwo yiBhayibheli. Alikuvumeli ukuba nezikhali zokubulala, ezifana nezibhamu, ukuze sizivikele. Cabanga ngalokhu okulandelayo:

Ukuphila kungcwele kuJehova, ikakhulu okomuntu. Umhubi uDavide wayazi ukuthi uJehova ‘ungumthombo wokuphila.’ (IHu. 36:9) Ngakho, uma umKristu ekhetha izindlela angazivikela ngazo noma avikele impahla yakhe, uyozama ngazo zonke izindlela ukugwema ukuba necala legazi ngokubulala umuntu.—Dut. 22:8; IHu. 51:14.

Nakuba ukusebenzisa noma yini enye kungaholela ekubeni necala legazi, nokho izibhamu zikwenza kube lula ukubulala umuntu, kungakhathaliseki ukuthi ngephutha noma ngamabomu. * Ngaphezu kwalokho, uma lo ohlaselayo evele ethukile futhi ebona ukuthi uphethe isibhamu, isimo singaba sibi kakhulu, kuze kube khona ofayo.

UJesu wayengakhulumi ngokuzivikela, ngobusuku bakhe bokugcina elapha emhlabeni, lapho etshela abalandeli bakhe ukuba bahlome ngezinkemba. (Luka 22:36, 38) Kunalokho, uJesu wayethe mabaphathe inkemba ukuze abafundise isifundo sokuthi bangalwi, ngisho nalapho behlaselwa abantu  abahlomile. (Luka 22:52) Ngemva kokuba uPetru egence inceku yompristi ngenkemba, uJesu wathi kuye: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo.” UJesu wabe esesho iqiniso elibalulekile, okuyilo eliqondisa abantu bakhe kuze kube imanje: “Bonke abaphatha inkemba bayobhubha ngenkemba.”—Math. 26:51, 52.

Ngokuvumelana noMika 4:3, abantu bakaNkulunkulu ‘bakhanda izinkemba zabo zibe ngamageja nemikhonto yabo ibe ngocelemba.’ Lokhu kwenza amaKristu eqiniso ahluke futhi kuhambelana nomyalo owashiwo umphostoli uPawulu: “Ningabuyiseli muntu okubi ngokubi. . . . Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke.” (Rom. 12:17, 18) Naphezu kwezinkinga eziningi uPawulu abhekana nazo, kuhlanganise ‘nezinswelaboya,’ wenza ngokuvumelana namazwi akhe. Akazange abheke ukuphila kwakhe njengokubaluleke ngaphezu kokulalela imiyalo kaNkulunkulu. (2 Kor. 11:26) Kunalokho, wathembela kuNkulunkulu naseZwini laKhe ‘okungcono kunezikhali zokulwa.’—UmSh. 9:18.

AmaKristu abheka ukuphila njengokubaluleke kakhulu kunezinto anazo. ‘Ukuphila komuntu akuveli ezintweni anazo.’ (Luka 12:15) Ngakho, uma isigebengu esihlomile simhlasela ngisho nalapho ezincengela, umKristu ohlakaniphile ulalela umyalo owashiwo uJesu: “Ningamelani nomubi.” Lokhu kusho ukuthi singaze ngisho silahlekelwe izingubo esizigqokile, uma isigebengu sifuna senze kanjalo. (Math. 5:39, 40; Luka 6:29) * Nokho, into engcono kakhulu ukuyigwema inhlekelele. Uma sikugwema ‘ukugabisa ngalokho esiziphilisa ngakho’ futhi omakhelwane bethu besazi njengoFakazi bakaJehova abazithandela ukuthula, singakugwema ukuba yizisulu zobungebengu obunobudlova.—1 Joh. 2:16; IzAga 18:10.

AmaKristu ayazihlonipha izinqumo zabanye. (Roma 14:21) Uma kungatholakala ukuthi ilungu lebandla linesibhamu sokuzivikela ezigebengwini, abanye bangethuka futhi abanye bangakhubeka. Nokho uthando lusenza sibeke izidingo zabanye ngaphezu kwezethu, ngisho nalapho kumelwe siyeke izinto ebesinomuzwa wokuthi ziyilungelo lethu elingokomthetho ukuba nazo.—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

AmaKristu alwela ukuba izibonelo ezinhle. (2 Kor. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) UmKristu oqhubeka enesibhamu sokuzivikela ezigebengwini ngisho nangemva kokuthola iseluleko esingokomBhalo, akasona isibonelo esihle. Ngeke akufanelekele ukuhola nokwenza izinto ezithile ebandleni. Lokhu kuyasebenza nakumKristu oqhubeka ephatha isibhamu ngenxa yomsebenzi. Kungcono kakhulu ukuthi athole omunye umsebenzi. *

Yiqiniso, umKristu kufanele azikhethele ukuthi uzivikela kanjani yena nomndeni wakhe noma impahla yakhe, kuhlanganise nohlobo lomsebenzi awukhethayo. Noma kunjalo, imiyalo yeBhayibheli iveza ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nendlela asithanda ngayo. Ngakho amaKristu avuthiwe akhetha ukungabi nazo izibhamu zokuzivikela ezigebengwini, ngenxa yokulalela leyo miyalo. Ayazi ukuthi isivikelo sangempela sikulabo ababonisa ukuthi bathembele kuNkulunkulu ngokuphila ngokuvumelana nemiyalo yeBhayibheli.—IHu. 97:10; IzAga 1:33; 2:6, 7.

Phakathi nosizi olukhulu amaKristu ayoncika kuJehova futhi ngeke azame ukuzivikela

^ isig. 3 UmKristu angase anqume ukuba nesibhamu sokuzingela izilwane azozidla noma sokuzivikela ezilwaneni zasendle. Nokho, leso sibhamu kufanele sihlale singenazinhlamvu lapho engasisebenzisi, mhlawumbe futhi asihlakaze asifihle. Lapho ukuba nesibhamu kungekho emthethweni, kungavunyelwe noma kunemingcele ethile, umKristu kufanele alalele umthetho.—Roma 13:1.

^ isig. 2 Mayelana nokuzivikela lapho udlwengulwa, bheka i-Phaphama! ka-March 8, 1993, isihloko esithi “Indlela Yokuvimbela Ukudlwengulwa.”

^ isig. 4 Ukuze uthole okwengeziwe mayelana nokwamukela umsebenzi ohilela ukuba uphathe isikhali, bheka INqabayokulinga ka-November 1, 2005, k. 31; neka-January 1, 1984, kk. 26-27.