Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Injabulo​​—⁠Imfanelo Esiyithola KuNkulunkulu

Injabulo​​—⁠Imfanelo Esiyithola KuNkulunkulu

NGOKUVAMILE abantu bafuna ukujabula. Kodwa kulezi zinsuku zokugcina sonke sibhekana nezinselele “okunzima ukubhekana nazo.” (2 Thim. 3:1) Ukungabi nabulungisa, ukugula, ukusweleka kwemisebenzi, usizi noma ezinye izimbangela zokukhathazeka nobuhlungu kancane kancane kungenza abantu balahlekelwe injabulo. Ngisho nezinceku zikaNkulunkulu zingase zidikibale bese zilahlekelwa injabulo yazo. Uma lokhu kwenzeka kuwe, yini ongayenza ukuze uphinde ujabule?

Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe siqale siqonde ukuthi iyini injabulo yangempela, nokuthi abanye baye bahlala kanjani bejabule naphezu kwezinkinga. Ngemva kwalokho sizobe sesifunda ukuthi singahlala kanjani sijabule nokuthi yini esingayenza ukuze injabulo yethu yande.

IYINI INJABULO?

Ukujabula esikhuluma ngakho akusho ukuhalalisa noma ukwenama. Ngokwesibonelo: Ngemva kokuphuza kakhulu, umuntu odakiwe angase ethabe, ahleke kakhulu. Nokho, lapho utshwala buphela egazini, injabulo iyaphela, usizi lubuye lonke. Injabulo yakhe yesikhashana ibingeyona injabulo yangempela.​—IzAga 14:13.

Ngokuhlukile, injabulo yangempela iwumuzwa onamandla esiba nawo lapho sithola noma silindela okuthile okuhle. Injabulo yangempela isho ukuhlala ujabule nakuba kunzima. (1 Thes. 1:6) Empeleni umuntu angase akhathazwe okuthile kodwa aqhubeke ejabule enhliziyweni. Ngokwesibonelo, abaphostoli babhaxabulwa ngenxa yokukhuluma ngoKristu. Noma kunjalo, “basuka phambi kweSanhedrini bejabula, ngoba bebalwe njengabakufanelekele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe.” (IzE. 5:41) Babengajatshuliswanga ukubhaxabulwa. Kodwa njengezinceku zikaNkulunkulu bajatshuliswa ukuba qotho kuye.

Asizalwa sinale njabulo, futhi ayizenzakaleli. Kungani? Kungenxa yokuthi injabulo yangempela iyingxenye yezithelo zomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ngosizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu singabuhlakulela ngokugcwele “ubuntu obusha,” obuhlanganisa injabulo. (Efe. 4:24; Gal. 5:22) Lapho siba nenjabulo, sibhekana kangcono nezinselele zokuphila.

IZIBONELO ESIFUNA UKUZILINGISA

UJehova wayehlose ukuba kwenzeke izinto ezinhle emhlabeni hhayi ezimbi esivame ukuzibona namuhla. Noma kunjalo, izenzo ezimbi zabanye azimenzi uJehova alahlekelwe injabulo. IZwi likaNkulunkulu lithi: “Amandla nenjabulo kusendaweni yakhe.” (1 IziKr. 16:27) Ngaphezu kwalokho, izinto ezinhle ezenziwa izinceku zakhe zenza “inhliziyo [kaJehova] ijabule.”​—IzAga 27:11.

Singalingisa uJehova ngokungakhathazeki kakhulu lapho izinto zingahambi ngendlela ebesiyilindele. Kunokuba silahlekelwe injabulo  yethu, singagxila ezintweni ezinhle esinazo manje futhi ngesineke silindele izinto ezingcono esikhathini esizayo. *

Singathola nezibonelo eziningi eBhayibhelini zabantu abahlala bejabule lapho bebhekene nezimo ezivivinyayo. U-Abrahama wakhuthazelela izimo ezisongela ukuphila nobunzima obabubangelwa abanye. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Naphezu kwazo zonke lezi zingcindezi, u-Abrahama wahlala ejabule. Wakwenza kanjani lokho? Wayehlala ecabanga ngethemba ayenalo lokuphila ezweni elisha ngaphansi kokubusa kukaMesiya. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) UJesu wathi: “U-Abrahama uyihlo wajabula kakhulu ngethemba lokubona usuku lwami, futhi walubona wajabula.” (Joh. 8:56) Singalingisa u-Abrahama ngokucabangisisa ngezinto esizozijabulela esikhathini esizayo.​—Roma 8:21.

Njengo-Abrahama, umphostoli uPawulu nayehamba naye uSila bagxila ezithembisweni zikaNkulunkulu. Babenokholo oluqinile futhi abalahlekelwanga injabulo yabo nakuba babebhekana nezimo ezibuhlungu. Ngokwesibonelo, ngemva kokukhuthazelela ukubhaxabulwa futhi bavalelwa ejele, “phakathi kobusuku uPawulu noSila babethandaza futhi bedumisa uNkulunkulu ngengoma.” (IzE. 16:23-25) Ngaphandle kwamandla abawathola ngokuba nethemba, okunye okwenza uPawulu noSila bajabula ukuthi babehlupheka ngenxa yegama likaKristu. Singalingisa uPawulu noSila ngokuhlala sikhumbula izinto ezinhle eziwumphumela wokukhonza uNkulunkulu ngokwethembeka.​—Fil. 1:12-14.

Namuhla sinezibonelo zabazalwane emhlabeni wonke abahlala bejabule lapho bebhekana nezinkinga. Ngokwesibonelo, ngoNovemba 2013, isiphepho esikhulu uHaiyan sahlasela ingxenye ephakathi yePhilippines, sashaya salahla phansi izindlu ezingaphezu kuka-1 000 zemindeni yoFakazi. UGeorge, ohlala edolobheni laseTacloban elacekelwa phansi isiphepho, uthi: “Abazalwane bajabule naphezu kwalokhu okwenzekile. Kunzima ukuchaza indlela esijabule ngayo.” Noma nini lapho sibhekana nobunzima obukhulu, siyohlale sijabula uma sicabangisisa futhi sazisa lokho uJehova asenzele kona. Yikuphi okunye uJehova asinike kona okusenza sijabule?

IZIZATHU ZOKUJABULA

Asikho esinye isizathu esikhulu sokujabula esidlula ukuba nobuhlobo noNkulunkulu. Cabanga nje: Siyamazi uMbusi Wendawo Yonke. UnguBaba, uNkulunkulu noMngane wethu!​—IHu. 71:17, 18.

Siyasazisa nesipho sokuphila futhi siyakwazi ukusijabulela. (UmSh. 3:12, 13) Njengezidalwa ezihlakaniphile ezinobuhlobo noNkulunkulu siyayiqonda injongo kaNkulunkulu ngathi. (Kol. 1:9, 10) Yingakho ukuphila kwethu kunenjongo. Ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi namuhla abayazi injongo yokuphila. Eqokomisa lo mehluko, uPawulu wabhala: “‘Iso alizibonanga nendlebe ayizizwanga, futhi azizange zicatshangwe enhliziyweni yomuntu izinto uNkulunkulu aye wazilungiselela labo abamthandayo.’ Ngoba uNkulunkulu uzambulele thina ngomoya wakhe.” (1 Kor. 2:9, 10) Kusijabulisa ngempela ukuqonda intando nenjongo kaNkulunkulu.

Cabanga nangokunye uJehova akwenzele abantu bakhe. Akusijabulisi yini ukwazi ukuthi izono zethu zingathethelelwa? (1 Joh. 2:12) Ngenxa yomusa kaNkulunkulu, sinethemba lokuthi umhlaba omusha uzofika maduze. (Roma 12:12) Ngisho namanje, uJehova usinika abangane abaningi abamkhonzayo. (IHu. 133:1) IZwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa nangokuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe kuSathane namaDemoni akhe. (IHu. 91:11) Uma sicabangisisa ngazo zonke lezi zibusiso ezivela kuNkulunkulu, injabulo yethu iyokwanda.—Fil. 4:4.

 INDLELA YOKWANDISA INJABULO YAKHO

Ingabe umKristu ojabulayo angayandisa injabulo yakhe? UJesu wathi: “Lezi zinto ngizikhulume kini, ukuze injabulo yami ibe kini futhi injabulo yenu igcwale.” (Joh. 15:11) Lokhu akubonisi yini ukuthi singayandisa injabulo yethu? Ungafanisa imizamo yokwandisa injabulo yakho nokuphehla umlilo. Kumelwe uwokhele ukuze ukhulise ilangabi. Ngendlela efanayo, kumelwe uzondle ngokomoya ukuze wandise injabulo yakho. Khumbula: Injabulo ikhuliswa umoya kaNkulunkulu. Ngakho, uyojabula uma uqhubeka ucela usizo lomoya ongcwele kaJehova futhi ucabangisise ngeZwi likaKhe.​—IHu. 1:1, 2; Luka 11:13.

Injabulo yakho iyanda lapho uba matasa emsebenzini ejabulisa uJehova. (IHu. 35:27; 112:1) Kungani? Ngoba sidalelwe ukuba ‘sesabe uNkulunkulu weqiniso sigcine imiyalo yakhe. Ngoba lokhu kuyiso sonke isibopho somuntu.’ (UmSh. 12:13) Ngamanye amazwi, sidalelwe ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngakho lapho sikhonza uJehova, ngokuzenzakalelayo siyakujabulela ukuphila. *

IMIPHUMELA EMIHLE YOKUJABULA

Njengoba siba nenjabulo evela kuNkulunkulu siyothola izinzuzo eziningi. Ngokwesibonelo, siyomjabulisa nakakhulu uBaba wethu wasezulwini njengoba simkhonza ngenjabulo kungakhathaliseki ukuthi sibhekana naziphi izinkinga. (Dut. 16:15; 1 Thes. 5:16-18) Ngenxa yokuba nenjabulo yangempela siyokugwema ukuphishekela izinto ezibonakalayo kunalokho siyozidela nakakhulu ngenxa yoMbuso kaNkulunkulu. (Math. 13:44) Lapho sibona imiphumela emihle yokuzidela, injabulo yethu iyokwanda, siyokwaneliseka futhi sisize nabanye bajabule.​—IzE. 20:35; Fil. 1:3-5.

“Uma ujabule futhi wanelisekile ngokuphila kwakho manje, maningi amathuba okuthi ngeke ube nezinkinga zempilo.” Lokho kwabhalwa umcwaningi waseNyuvesi yaseNebraska e-United States ngemva kokuhlola ucwaningo lwezempilo oluye lwenziwa abantu abahlukahlukene. Lokhu kuvumelana nalokho okushiwo iBhayibheli, lapho lithi: “Inhliziyo ejabulayo ingumuthi omuhle.” (IzAga 17:22) Yebo, njengoba injabulo yakho yanda uyoba nempilo enhle.

Nakuba siphila ezikhathini ezicindezelayo, singaba nenjabulo ehlala njalo njengoba sithola umoya ongcwele ngokuthandaza, ngokutadisha nangokucabangisisa ngeZwi likaJehova. Injabulo yethu iyanda lapho sicabanga ngezibusiso esizithola kwamanje, silingisa ukholo lwabanye nalapho sizama ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma senza konke lokhu, nathi singasho la mazwi asencwadini yeHubo 64:10, athi: “Olungile uyojabula ngoJehova futhi impela uyophephela kuye.”

^ isig. 10 Imfanelo yokubekezela sizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo kulolu chungechunge ‘lwezithelo zomoya.’

^ isig. 20 Ukuze uthole izindlela ezengeziwe zokwandisa injabulo yakho, bheka ibhokisi elithi “ Ezinye Izindlela Zokwandisa Injabulo.”