Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Lapho Ugulelwa Othandekayo

Lapho Ugulelwa Othandekayo

“Lapho uBaba esezokhishwa esibhedlela, sacela udokotela ukuba asichazele ngemiphumela yokuhlolwa kwegazi likaBaba. Udokotela wasiqinisekisa ukuthi imiphumela ibe mihle, kodwa ngomusa waphinde wayibheka. Wamangala lapho ethola ukuthi emibili yemiphumela yayingemihle! Waxolisa futhi wabiza udokotela onguchwepheshe. UBaba useluleme. Kodwa siyajabula ngokuthi sabuza imibuzo.”—UMaribel.

Ngaphambi kokubona udokotela, bhalani izimpawu zokugula nemithi isiguli esiyisebenzisayo

Ukubona udokotela nokulala esibhedlela kungethusa ngempela. Ukusekela komngane noma isihlobo kungaba usizo olukhulu—mhlawumbe kusindise ngisho ukuphila, njengoba indaba kaMaribel ibonisa. Ungamsiza kanjani othandekayo wakho?

Ngaphambi kokuya kwadokotela. Siza isiguli sibhale phansi izimpawu ezikhomba ukugula kanye nemithi esiyisebenzisayo. Bhala phansi yonke imibuzo okufanele ibuzwe udokotela. Sisize sikhumbule noma imiphi imininingwane yokugula kwaso noma umlando wokugula wasemndenini. Ungacabangi ukuthi udokotela uyayazi kakade leyo mininingwane noma uzobuza ngayo.

Nakisisa, buza imibuzo ngenhlonipho, futhi ubhale phansi okushiwo udokotela

Lapho usufikile kudokotela. Qiniseka ukuthi wena nogulayo niyakuqonda okushiwo udokotela. Buza imibuzo, kodwa gwema ukugomela ngezinto ongaqiniseki ngazo. Vumela ogulayo ukuba abuze imibuzo futhi azikhulumele. Nakisisa, futhi ubhale ngokucophelela okushiwo udokotela. Buza ngezindlela ezahlukene zokwelapha. Ezimweni eziningi, kungase kube ukuhlakanipha ukusikisela ukuthi ogulayo athole umbono wesibili.

Xoxani ngeziyalezo zikadokotela, futhi nihlole imithi

Ngemva kokubona udokotela. Xoxa nogulayo ngezinto ezikhulunywe udokotela. Qiniseka ukuthi uyayithola imithi efanele. Mkhuthaze ukuba aphuze imithi yakhe njengoba eyalelwe futhi azise udokotela ngokushesha uma imphatha kabi. Khuthaza isiguli ukuba sibe nombono omuhle, nokuba silandele noma yiziphi ezinye iziyalezo ezinikeziwe, njengokuphindela kudokotela. Sisize sifunde okwengeziwe ngokugula kwaso.

 Esibhedlela

Qikelela ukuthi wonke amafomu agcwaliswe kahle

Yiba ozolile futhi uqaphe. Umuntu ogulayo kungase kumkhathaze ukuya esibhedlela, futhi kungase kumenze azizwe engenamandla. Ngokuzola nokulalelisisa, ungasiza bonke ukuba behlise umoya futhi bagweme amaphutha. Qiniseka ukuthi imininingwane yokungena esibhedlela igcwaliswe kahle. Hlonipha ilungelo lesiguli lokuzenzela izinqumo zokwelashwa. Uma sigula kakhulu singakwazi ukuzenzela izinqumo, hlonipha izifiso zaso esizibhalile negunya labameleli baso bezokwelashwa. *

Ngenhlonipho xoxa nezisebenzi ngezinto oziphawulile

Thatha isinyathelo kuqala. Ungesabi ukukhuluma. Ukubukeka kwakho ngendlela ehloniphekile nendlela enhle yokukhuluma kungashukumisela abezokwelapha ukuba babe nesithakazelo kogulayo, bamnake ngisho nangokwengeziwe. Ezibhedlela eziningi, iziguli zibonwa odokotela abahlukahlukene. Ungasiza ngokuxoxa nabo ngalokho okushiwo abanye. Uyasazi isiguli, ngakho veza ushintsho olubonayo emzimbeni waso noma engqondweni.

Yenza konke ongakwenza ngaphandle kokuphazamisa

Bonisa inhlonipho nokwazisa. Abantu abasebenza esibhedlela ngokuvamile basebenza ngaphansi kwezimo ezicindezelayo. Baphathe ngendlela ongathanda nawe ukuphathwa ngayo. (Mathewu 7:12) Bonisa inhlonipho ngokuqeqeshwa nolwazi lwabo, lethembe ikhono labo, futhi uyazise imizamo yabo. Ukwazisa okunjalo kungabakhuthaza ukuba benze konke abangakwenza.

Akekho ongagwema ukugula. Kodwa ngokucabanga kusengaphambili nangokumsekela ngokoqobo, ungamsiza umngane noma isihlobo babhekane ngokuphumelelayo nalesi simo esinzima.IzAga 17:17.

^ isig. 8 Imithetho nezinqubo zokwelashwa ngokuphathelene namalungelo esiguli iyahluka kuye ngezindawo. Qiniseka ngokuthi imininingwane yesiguli ngokuphathelene nezokwelashwa igcwalisiwe futhi iyasebenza.