Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 UMBONO WEBHAYIBHELI

Izilwane

Izilwane

Cishe izilwane ziyasithinta sonke ngandlela-thile. Ingabe siyolandisa ngendlela esiziphatha ngayo?

Abantu kufanele baziphathe kanjani izilwane?

OKUSHIWO ABANTU

Abanye bakholelwa ukuthi bangaphatha izilwane nganoma iyiphi indlela abayithandayo. Abanye banomuzwa wokuthi kumelwe ziphathwe ngendlela abantu abaphathwa ngayo.

  • Omunye umlweli wamalungelo ezilwane owaziwayo wathi, izilwane kufanele zijabulele “ilungelo eliyisisekelo lokuba zingasetshenziselwa nje kuphela ukuthola inzuzo yezimali noma yezomnotho.” Wanezela ngokuthi, “Kufanele siyeke ukuphatha izilwane njengempahla yethu.”

  • Kwesinye isimo abanye abangasibheka njengokweqisa, usozigidigidi uLeona Helmsley washiyela inja yakhe amaRandi angu-129 600 000, futhi wabhala ukuthi ufuna ingcwatshwe eduze kwakhe uma isifile.

Ongacabanga ngakho: Wena ucabanga ukuthi kufanele ziphathwe kanjani izilwane?

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

UMdali wokuphila uJehova uNkulunkulu, watshela abantu ukuba ‘bathotshelwe yizinhlanzi zolwandle nezidalwa ezindizayo zamazulu nazo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba.’ (Genesise 1:28) Ngakho, kunengqondo ukuphetha ngokuthi uNkulunkulu ubheka abantu njengezidalwa eziphakeme kunezilwane.

Lesi siphetho sisekelwa amazwi áshiwo ngaphambi kwalawa acashunwe ngenhla. IBhayibheli lithi, “UNkulunkulu wabe esemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane.”—Genesise 1:27.

Ngenxa yokuthi abantu badalwa “ngomfanekiso kaNkulunkulu,” yibona kuphela abakwazi ukubonisa izimfanelo zakhe ezinjengokuhlakanipha, ubulungisa nothando. Okunye ukuthi abantu badalwa benekhono lokulawula ukuziphatha kwabo nelokuba nobuhlobo noNkulunkulu. Izilwane azinawo lawo makhono ngoba azidalwanga “ngomfanekiso kaNkulunkulu.” Ziyizidalwa ezingaphansi kwabantu futhi zazingadalelwe ukuba ziphathwe njengabantu.

Ingabe lokhu kusho ukuthi abantu banelungelo lokuziphatha kabi izilwane? Cha.

  • EMthethweni wakhe awunika ama-Israyeli, uNkulunkulu waqinisekisa ukuthi izilwane zazizonikwa isikhathi sokuphumula, ukudla, nosizo lapho zisenkingeni futhi zivikelwe ezingozini.—Eksodusi 23:4, 5; Duteronomi 22:10; 25:4.

“Umsebenzi wakho uyowenza izinsuku eziyisithupha; kodwa ngosuku lwesikhombisa kumelwe uyeke, ukuze inkunzi yakho nembongolo yakho kuphumule.”Eksodusi 23:12.

 Ingabe kubi ukubulala izilwane?

OKUSHIWO ABANTU

Abanye abazingeli nabadobi babulala izilwane njengomdlalo, bejatshuliswa ukuzizingela nokuzinqoba. Abanye bangavumelana nombhali wezincwadi waseRussia uLeo Tolstoy owabhala ukuthi ukubulala nokudla izilwane “akulungile nje kwaphela.”

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

UNkulunkulu uyakuvumela ukuba abantu babulale izilwane ukuze bavikele ukuphila kwabanye noma ukuze bathole okokwembatha. (Eksodusi 21:28; Marku 1:6) IBhayibheli liphinde lithi abantu bangazibulala izilwane ukuze bathole ukudla. UGenesise 9:3 uthi: “Zonke izilwane ezihambayo eziphilayo zingaba ukudla kini.” Ngisho noJesu wabasiza abafundi bakhe ukuba badobe izinhlanzi abazidla kamuva.—Johane 21:4-13.

Noma kunjalo, iBhayibheli lithi uNkulunkulu “uyamzonda umuntu othanda ubudlova.” (IHubo 11:5) Ngakho, kunengqondo ukuphetha ngokuthi uNkulunkulu akafuni ukuba silimaze noma sibulale izilwane ukuze nje sizijabulise noma njengomdlalo.

IBhayibheli libonisa ukuthi uNkulunkulu ukubheka njengokubalulekile ukuphila kwezilwane.

  • IBhayibheli lithi ngesikhathi edala, “UNkulunkulu wabe esenza izilo zasendle zomhlaba ngezinhlobo zazo nezilwane ezifuywayo ngezinhlobo zazo nazo zonke izilwane ezihamba emhlabathini ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.”—Genesise 1:25.

  • IBhayibheli lithi ngoJehova: “Upha izilwane ukudla kwazo.” (IHubo 147:9) Wadala isimiso sezinto eziphilayo ngendlela yokuthi izilwane zibe nokudla okungaphezu kokwanele nendawo yokuhlala.

  • Inkosi yakwa-Israyeli uDavide yathandaza yathi: “O Jehova, umuntu nesilwane uyakusindisa.” (IHubo 36:6) Ngokwesibonelo, ngesikhathi sikaZamcolo womhlaba wonke, uJehova wasindisa abantu abangu-8 kanye nazo zonke izinhlobo zezilwane ngaphambi kokuba abhubhise abantu ababi.—Genesise 6:19.

Kuyacaca ukuthi uJehova uyayijabulela indalo yakhe eyizilwane, futhi ulindele ukuba abantu baphathe izilwane ngendlela efanele.

“Olungileyo unakekela umphefumulo wesilwane sakhe esifuywayo.”IzAga 12:10.