Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | INGABE IBHAYIBHELI LISASEBENZA NAMUHLA?

Izimiso Ezenzelwe Thina Nezingaphelelwa Isikhathi—Ubuqotho

Izimiso Ezenzelwe Thina Nezingaphelelwa Isikhathi—Ubuqotho

ISIMISO SEBHAYIBHELI: “Ngubani oyoba yisimenywa etendeni [likaNkulunkulu]? . . . Yilowo ohamba ngokungenaphutha futhi okwenza umkhuba ukulunga futhi okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe.”IHubo 15:1, 2.

IZINZUZO: Abantu abaningi bayabazisa ubuqotho nokwethembeka. Kodwa kuthiwani uma kuvela ithuba elingenza umuntu azuze ngokuphula ubuqotho—futhi angabanjwa? Yilapho-ke lapho kuzosebenza khona inhliziyo, umuntu ongaphakathi.

URaquel, owayenza umsebenzi ohilela ukuthenga izimpahla, wathi: “Abanye abameleli bezinkampani ezithengisayo babefuna ukungifumbathisa. Babengithembisa ukuthi uma ngithenga kubo, ingxenye ethile emalini ‘eyisaphulelo’ yayizoza kimi esikhundleni sokuba iye enkampanini engiyisebenzelayo. Kodwa ngakhumbula iseluleko seBhayibheli esikhuluma ngobuqotho, ngabe sengenqaba. Umphathi wami wezwa ngalokhu futhi kwamenza wangethemba kakhudlwana.”

Ukube uRaquel wayengeka, mhlawumbe wayezozuza okwesikhashana. Kodwa kwakuzokwenzekani uma umphathi wakhe ezwa ngakho? Ingabe uRaquel wayeyoqhubeka esebenza kule nkampani? Ingabe wayeyokwazi ukuthola omunye umsebenzi? Okwakubaluleke nakakhulu kuye kwakuwunembeza wakhe nesithunzi sakhe. IzAga 22:1 zithi, “Yigama okumelwe likhethwe kunengcebo echichimayo; umusa ungcono ngisho kunanesiliva negolide.”

UJessie wazenzela igama elihle lokuba isisebenzi esiqotho

UJessie naye wayeqotho futhi ethembekile, ngenxa yalokho wazenzela igama elihle kumqashi wakhe. Wazuzani? Akagcinanga nje ngokunikezwa isikhundla sokuphatha, kodwa wanikezwa nenkululeko ethe xaxa esimisweni sakhe somsebenzi. Ngenxa yalokho, wakwazi ukuba nesikhathi esengeziwe nomkakhe nezingane zakhe kanye nesezinto ezingokomoya.

Lapho abanye abaqashi befuna abantu abazobaqasha, babafuna emaqenjini aziwa ngokuba qotho. Ngokwesibonelo, umphathi wenkampani yasePhilippines wabhalela ihhovisi lendawo loFakazi BakaJehova ecela oFakazi ukuba bafake izicelo zomsebenzi enkampanini yakhe. Wathi, “bayazikhandla, baqotho futhi bayazinikela.” Nokho, lonke udumo luya kuJehova uNkulunkulu, osifundisa ukuba ‘sizonde okubi bese sithanda okuhle.’Amose 5:15.