Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Phaphama!  |  February 2015

 INGXOXO NOTHILE | U-ANTONIO DELLA GATTA

Okwenza Umpristi Washiya ISonto Lakhe

Okwenza Umpristi Washiya ISonto Lakhe

NGEMVA kokufunda iminyaka engu-9 eRome, u-Antonio Della Gatta wagcotshwa njengompristi ngo-1969. Kamuva, wakhonza njengomholi noma umphathi, esikoleni sobufundisi esingaseNaples, e-Italy. Ngesikhathi elapho, ngemva kocwaningo olunzulu nokuzindla, waphetha ngokuthi inkolo yamaKatolika ayisekelwe eBhayibhelini. Waxoxa ne-Phaphama! ngemizamo yakhe yokuthola iqiniso ngoNkulunkulu.

Ake usitshele ngendlela owakhula ngayo.

Ngazalelwa e-Italy ngo-1943. Ngakhula ngihlala nabafowethu nawodadewethu endaweni ubaba ayengumlimi nombazi kuyo. Abazali bethu basikhulisa ngendlela yokuba sibe amaKatolika aqotho.

Kungani wafuna ukuba umpristi?

Ngisewumfana, ngangikuthanda ukulalela abapristi esontweni. Ngangiyithanda indlela yabo yokukhuluma kanye nemikhosi yabo. Ngakho, ngafuna ukuba umpristi. Lapho ngineminyaka engu-13, umama wangiyisa esikoleni ofunda ube uhlala kuso, esasisiza abafana ukuba bazicijele ikusasa, sinanezifundo ezithe xaxa zokufundela ubupristi.

Ingabe ukuqeqeshwa kwakho kwakuhilela ukutadisha iBhayibheli?

Akunjalo ngempela. Lapho ngineminyaka engu-15, omunye wothisha bami wanginika ikhophi yencwadi yamaVangeli—umlando wokuphila kukaJesu nenkonzo yakhe—futhi ngayifunda izikhathi eziningana. Lapho sengineminyaka engu-18, ngahamba ngayofunda eRome, emanyuvesi obufundisi angaphansi kokuqondisa kukaPapa. Ngafunda isiLatini, isiGreki, umlando, ifilosofi, indlela yokusebenza kwengqondo nezenkolo. Nakuba sasiphindaphinda imilolozelo yamavesi eBhayibheli futhi silalela lapho kufundwa iBhayibheli ezinkonzweni zangeSonto, empeleni sasingalitadishi iBhayibheli.

Waba ngumholi. Ingabe lokho kwakuhilela ukufundisa?

Umsebenzi wami ngokuyinhloko kwakuwukuqondisa. Kodwa ngangifundisa emakilasini ngezinqumo ezakhishwa uMkhandlu Wesibili WeVatican.

Kungani waqala ukulingabaza isonto?

Zintathu izinto ezazingikhathaza. Isonto lalihileleke kwezombangazwe. Lalibekezelela ukuziphatha okubi phakathi kwabefundisi namalungu esonto. Kanti nezinye izimfundiso zamaKatolika zazibonakala zingaqondile. Ngokwesibonelo, kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu onothando ajezise abantu kuze kube phakade ngemva kokufa? Okwesibili, ingabe ngempela uNkulunkulu ufuna siphindaphinde imithandazo kaningi sisebenzisa irosari? *

Yini owayenza?

Ngikhala mí izinyembezi, ngathandazela isiqondiso. Ngathenga ne-Jerusalem Bible yamaKatolika eyayisanda kunyatheliswa ngesiNtaliyane, ngaqala ukuyifunda. Kwathi ngolunye usuku kuyiSonto ekuseni ngisakhumula izevatho zami ngemva kweMisa, kwafika amadoda amabili esakhiweni seSonto. Azethula ngokuthi angoFakazi BakaJehova. Sakhuluma isikhathi esingaphezu kwehora  ngeBhayibheli, nangalokho elikushoyo ngezimpawu zenkolo yeqiniso.

Waba yini umbono wakho ngalezo zivakashi?

Ngayithanda indlela ababeqiniseka ngayo ngezinkolelo zabo nababeyisebenzisa kalula ngayo inguqulo yeBhayibheli yamaKatolika. Kamuva, omunye uFakazi ogama lakhe linguMario waqala ukungivakashela. Wayenesineke futhi eqotho—njalo ngoMgqibelo, kungakhathaliseki ukuthi liyana noma libalele, ngangimuzwa esengqongqoza ngo–9:00 ekuseni.

Abanye abapristi babezizwa kanjani ngalokho kuvakashelwa?

Ngabacela ukuba babe khona ezingxoxweni zethu, kodwa akekho noyedwa owasibheka njengesibalulekile isifundo seBhayibheli. Nokho, mina ngangisijabulela. Ngangifunda izinto ezinhle kakhulu, ezifana nokuthi kungani uNkulunkulu ebekezelela ububi nokuhlupheka—okuyinto okwase kuyisikhathi eside ingidida.

Ingabe abaphathi bakho bazama ukukuyekisa ukutadisha iBhayibheli?

Ngo-1975, ngaya izikhathi eziningana eRome ngiyochaza izinkolelo zami. Abaphathi bami bazama ukungishintsha umqondo, kodwa akekho kubo owayesebenzisa iBhayibheli. Ekugcineni, ngo-January 9, 1976, ngabhalela eRome ngisho ukuthi angiseyena umKatolika. Ezinsukwini ezimbili ezalandela, ngashiya isikole sokufundela ubufundisi, ngagibela isitimela ngilibangise emhlanganweni wami wokuqala woFakazi BakaJehova, nokwakuwumhlangano okwakuhlangene kuwo amabandla amaningana. Yonke into yayihluke kakhulu kulokho engangikujwayele! UFakazi ngamunye wayephethe iBhayibheli, ehambisana nezikhulumi njengoba zikhuluma ngezihloko ezihlukahlukene.

Wathini umndeni wakho ngakho konke lokhu?

Abaningi bangiphikisa kakhulu. Nokho, ngathola ukuthi kunomunye wabafowethu owayefunda noFakazi eLombardy, isifunda esisenyakatho ye-Italy. Ngahamba ngayombona, futhi oFakazi bakuleyo ndawo bangisiza ngathola umsebenzi nendawo yokuhlala. Kamuva ngalowo nyaka, ngabhapathizwa njengoFakazi KaJehova.

Ekugcineni, ngizizwa ngisondelene ngempela noNkulunkulu

Kukhona ukuzisola onakho?

Lutho neze! Ekugcineni, ngizizwa ngisondelene ngempela noNkulunkulu, ngoba ulwazi enginalo ngaye lusekelwe eBhayibhelini, hhayi kuyifilosofi noma emasikweni esonto. Sengikwazi nokufundisa abanye ngokuqiniseka nangobuqotho.

^ isig. 13 IBhayibheli linikeza izimpendulo ezicacile ngale mibuzo kanye neminye. Bheka ngaphansi kwesithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > IZIMPENDULO ZEMIBUZO YEBHAYIBHELI..