“Ngezwa umoya wami ushona phansi. Ukubhekana nesigcwagcwa sokuba nenkinga yengqondo kwabonakala kungaphezu kwamandla.”—kusho uClaudia, owayesanda kutshelwa ukuthi unenkinga yokuguquguquka kwemizwelo nokucindezeleka kwangemva kwesenzakalo esibuhlungu.

“Kwathatha isikhathi eside ukuba sisamukele isimo sethu. Kodwa ngaqaphela ukuthi kwakudingeka ukuba ngigxile ekusekeleni umkami.”—kusho umyeni kaClaudia, uMark.

UKUBE wena noma umuntu omthandayo bekutholakale ukuthi unokuphazamiseka kwengqondo, ubungazizwa kanjani? Ngokujabulisayo, izifo zengqongo zingelapheka. Ake sihlole izinto ezimbalwa okufanele uzazi ezizokwenza ukuqonde kangcono ukuphazamiseka kwengqondo. *

 Amaqiniso Ayisihluthulelo Ngezifo Zengqondo

“Ukuphazamiseka kwengqondo kuhlupha amakhulu ezigidi zabantu kuzo zonke izingxenye zomhlaba futhi kuthikameze ukuphila kwezihlobo zabo. Oyedwa kubantu abane uzoba nenkinga yokuphazamiseka kwengqondo ekuphileni kwakhe. Ukucindezeleka yiyona nkinga ekhinyabeza abaningi emhlabeni jikelele. Ukuhanjelwa yingqondo nokuguquguquka kwemizwelo kuphakathi kwezifo ezimbi kakhulu ezikhubazayo. . . . Nakuba kunenani elikhulu labantu abathintekayo, ukuphazamiseka engqondweni kusalokhu kuyisifo esicashile, esinganakiwe futhi bayacwaswa abanaso.”—World Health Organization (WHO).

Ngokwe-WHO, abantu abaningi abanesifo sengqondo bayakugwema ukufuna usizo lwezokwelapha ngenxa yesigcwagcwa esihlotshaniswa nalesi sifo.

Nakuba izinkinga zengqondo eziningi zelapheka, e-United States balinganiselwa kumaphesenti angu-60 abantu abadala kube amaphesenti acishe abe ngu-50 entsha eneminyaka engu-8 kuya kwengu-15 enokuphazamiseka kwengqondo engazange ikuthole ukwelashwa ngonyaka odlule, kubika i-National Alliance on Mental Illness.

 Ukuqonda Ukuphazamiseka Kwengqondo

Siyini isifo sengqondo? Izazi zichaza ukuphazamiseka kwengqondo njengokuphazamiseka okukhulu ekucabangeni komuntu, ekulawuleni imizwelo nasekuziphatheni. Ngokuvamile le nkinga iphazamisa ikhono lomuntu lokuxhumana nabanye nokubhekana nezidingo zokuphila.

Izifo zengqondo aziwona umphumela wokuba buthakathaka noma ukushiyeka kobuntu

Izinga le nkinga embi ngalo lingahluka ngobude besikhathi nangokujula, kuye ngomuntu nohlobo lwesifo kanye nezinye izimo. Kungathinta abantu banoma yibuphi ubulili, ubudala, isiko, uhlanga, inkolo, noma izinga lemfundo nemali ayiholayo. Izifo zengqondo aziwona umphumela wokuba buthakathaka noma ukushiyeka kobuntu. Ngosizo lwezokwelapha olufanele, umuntu angelashwa futhi angaphila ukuphila okwanelisayo nokuzuzisayo.

Ukwelapha Ukuphazamiseka Kwengqondo

Odokotela bengqondo bangazelapha ngokuphumelelayo izifo eziningi zengqondo. Isinyathelo sokuqala esibalulekile, ukuhlolwa ngokucophelela ngudokotela ofanelekayo ongumakadebona ekwelapheni izinkinga zengqondo.

Nokho, abanale nkinga, bangasizakala kuphela lapho bamukela ukwelashwa okufanele. Lokhu kungadinga ukunqoba noma yikuphi ukunqikaza ukukhuluma nabanye ngenkinga yengqondo. Ukwelashwa kungahlanganisa ukuxoxa nodokotela bengqondo abaqeqeshiwe abangabasiza baqonde ukugula kwabo, baxazulule izinkinga, futhi bagcizelele nesidingo sokungaliphonsi ithawula endabeni yokwelashwa. Ngezikhathi ezinjalo lapho kuvakashelwe udokotela, ilungu lomkhaya noma umngane angadlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni nasekusekeleni ogulayo.

Abantu abaningi baye bafunda ukubhekana nokuphazamiseka kwengqondo ngemva kokuba sebesiqonda kangcono isimo sabo futhi balandela iziqondiso zokwelashwa ezinikezwa odokotela bengqondo. UMark, oke wacashunwa, uthi “Kuncane kakhulu esasikwazi ngezifo zengqondo ngaphambi kokuba kutholakale ukuthi umkami unaso. Kodwa siye safunda ukusingatha inkinga ngayinye lapho iphakama nokuzivumelanisa nezimo. Njengoba isikhathi siqhubeka, siye sazuza ekusekelweni odokotela abanokwethenjelwa, umndeni nabangane.”

Isinyathelo sokuqala esibalulekile, ukuhlolwa ngokucophelela ngudokotela ofanelekayo

 UClaudia uyavuma. Uthi: “Ekuqaleni, lapho kutholakala ukuthi ngiyagula, ngazizwa sengathi ngilahlekelwe yinkululeko yami. Kodwa nakuba ukugula kwami kubeka imingcele kithi sobabili, ngiye ngafunda ukuthi okungabonakala kuyinkinga exakile kunganqobeka. Ngakho ngibhekana nenkinga yami yengqondo ngokubambisana nodokotela abangelaphayo, ngokuba nobudlelwane nabanye, nokuthatha izinto kancane kancane.”

Impilo Engokomoya Ibalulekile

IBhayibheli alibonisi ukuthi ingokomoya liyazelapha izinkinga zempilo. Noma kunjalo, imindeni eminingi emhlabeni ithole induduzo namandla kulokho okufundiswa iBhayibheli. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi uMdali wethu onothando unesifiso esikhulu sokududuza labo “abaphukile enhliziyweni” futhi “abanomoya ochobozekile.”—IHubo 34:18.

Nakuba iBhayibheli lingeyona incwadi yezempilo, linikeza iseluleko esisebenzayo esingasisiza sibhekane nemizwelo ebuhlungu nezimo ezicindezelayo. IBhayibheli lingaphinde lisinike ithemba ngekusasa lapho ukuphila emhlabeni kuyobe kungasenakho ukugula nokufa. IZwi likaNkulunkulu liyathembisa: “Ngaleso sikhathi amehlo ezimpumputhe ayovulwa, nazo kanye izindlebe zabayizithulu ziyovulwa. Ngaleso sikhathi olunyonga uyoqombola njengendluzele, nolimi loyisimungulu luyokhamuluka ngokuthokoza.”—Isaya 35: 5, 6.

^ isig. 5 Kulesi sihloko inkulumo ethi “ukuphazamiseka kwengqondo” ihlanganisa izifo zengqondo, ukuziphatha ngendlela exakile kanye nenkinga yokusebenza kwengqondo.

^ isig. 32 Ayikho indlela yokwelapha i-Phaphama! eyitusa ngokukhethekile. AmaKristu kufanele aqiniseke ukuthi ukwelashwa akukhethayo akungqubuzani nezimiso zeBhayibheli.

^ isig. 40 Bheka nesihloko esithi “Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka,” kuyi-Phaphama! ka-May 2014.