Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukubuka Okwezwe

Ukubuka Okwezwe

Amazwe Omhlaba

Ubudlova obenziwa kwabesifazane sebuphenduke “enye yezinkinga eziwuhlupho emphakathini emhlabeni jikelele,” kusho inhlangano yezempilo i-World Health Organization (WHO). Ithi, “Abesifazane abangamaphesenti angu-35 bazohlukunyezwa umuntu abathandana naye noma asebehlukene naye, noma omunye nje umuntu. Ubudlova obenziwa othile owesifazane asuke ethandana naye bande kakhulu . . . , buthinta abesifazane abangamaphesenti angu-30 emhlabeni jikelele.”

EBrithani

Kuyinhlolo-vo eyenziwa kubantu abangu-64 303, abangamaphesenti angu-79 bathi bacabanga ukuthi “inkolo iyimbangela yosizi nezimpi ezigcwele emhlabeni namuhla.” Ngaphezu kwalokho, ukubalwa kwabantu kwango-2011 eNgilandi naseWales kwembula ukuthi bangamaphesenti angu-59 kuphela abazibiza ngamaKristu, behla besuka kwabangamaphesenti angu-72 ngo-2001. Phakathi nesikhathi esifanayo, inani labantu abathi abasonti ndawo lenyuka lisuka kumaphesenti angu-15 laya kwangu-25.

EChina

Ngokwemibiko yezindaba, umthetho osanda kuchitshiyelwa uyala ukuba izingane esezikhulile zingagcini nje ngokubavakashela njalo abazali bazo asebekhulile kodwa futhi zinakekele “izidingo zabo ezingokomzwelo.” Lo mthetho “awusho ukuthi sizoba yini isigwebo” uma izingane zingawulaleli.

EYurophu

Manje amaqembu ezigebengu asenza umgunyathi ngezinto ezivamile ezisetshenziswa nsuku zonke njengezimonyo, izinto zokuhlanza ngisho nokudla imbala. Omunye umongameli wenkampani eyeluleka ngokuphepha kokudla uthi, “Cishe zonke izithako ngisho nezenani eliphansi kwezomnotho sezingasetshenziselwa inkohlakalo.” Omunye uchwepheshe ulinganisela ukuthi ukudla okungamaphesenti ayishumi okuthengwa emazweni asethuthukile konakalisiwe ngandlela thile.