Amazwe Omhlaba

“Unyaka ngamunye kufa izinsana ezicishe zibe yizigidi ezintathu ngenyanga yokuqala zizelwe, eziningi zibulawa yizinto ebezingavinjelwa. Ezingaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu zalezi zinsana zifa ngosuku ezizalwe ngalo.”—Inhlangano i-Save the Children International.

EBrithani

I-Public Health England ibika ukuthi ngo-2011, ezindaweni ezingaphansi komasipala baseLondon abangu-15, landa inani labantu ababulawa ukungcola komoya. Okuxakayo ukuthi u-diesel bekulokhu kuthiwa uhlanzekile ngenxa yokuthi uyonga futhi awukhiphi isikhutha esiningi. Kodwa, ukungcola komoya okungamaphesenti angu-91 kuleyo ndawo kubangelwa yizimoto ezihamba ngo-diesel.

ERussia

Ngokwenhlolo-vo eyenziwa yi-Public Opinion Foundation yaseRussia, abantu baseRussia abangamaphesenti angaba ngu-52 abazibiza ngamalungu eSonto lobu-Orthodox bathi abakaze bafunde ngisho nengxenyana yeBhayibheli, kanti abangamaphesenti angu-28 bathi kuyathukela bethandazile.

E-Afrika

Umbiko we-World Bank uthi, ukudideka ngokuthi obani abanikazi bamapulazi kuphazamisa umsebenzi wokulima futhi kubangele ubumpofu. Ingxenye yendawo engasetshenziselwa ezolimo emhlabeni jikelele kodwa engalinyiwe—okungukuthi amahektare ayizigidi ezingu-202—ise-Afrika, lapho kuthiwa imikhiqizo yezolimo iyingxenye eyodwa kwezine uma iqhathaniswa nalokho okufanele ngabe iyikho.

E-United States

Izikole eziningi namanyuvesi sekusebenzisa ama-tablet anezinto zokufunda ezidingekayo, izinhlelo ze-computer nezinye izinto esikhundleni sezincwadi. Nokho, abanye bayazibuza ukuthi lokhu kuyayonga ngempela yini imali.