IMIZI EYAKHIWE EMANZINI, izimakethe eziphithizelayo nemigwaqo egcwele izithuthuthu ezithwala yonke into, kusukela ezinkukhwini kuya eziqandisini—lezi ezinye zezinto ozibonayo nemisindo oyizwayo ezingxenyeni ezithile zeCambodia.

Abantu baseCambodia baziwa ngokuthanda abantu, ubungane nangokusekelana. Ngokuvamile, bangase babizane ngokuthi mfowethu, dadewethu, anti, malume, gogo noma mkhulu—ngisho noma beqala ukubonana!

Abanye abantu baseCambodia bahlala ezindlini eziyizikebhe, kanti abanye bahlala ezindlini ezakhiwe phezu kwezingodo ezinde ezisemanzini noma phezu kokuthile okuntantayo. Kukhona ngisho nezikole, imitholampilo, izimakethe namagalaji kaphethiloli okwakhiwe phezu kwamanzi

Isithelo okuthiwa yi-dragon siyathandwa eCambodia

Ilayisi liyingxenye eyinhloko yokudla kwaseCambodia. Isidlo esivamile siba yizinhlobo ezintathu noma ezine zokudla, ngokuvamile okuhambisana nesobho. Inhlanzi iyathandwa kuleli zwe. Kuvamile ukuba kuhlanganiswe ukudla okunoshukela, okumuncu nokunosawoti.

Eminyakeni engaba yizinkulungwane ezimbili edlule, izihambeli zenkolo nabathengisi baseNdiya ababelibangise eChina, baqala ukuvakashela ogwini lwaseCambodia behweba  ngosilika nensimbi ukuze bathole izinongo, ukhuni olunephunga elimnandi, izinyo lendlovu negolide. Ngokuhamba kwesikhathi, abantu baseCambodia bathonywa amaNdiya namaShayina futhi ngenxa yalokho inkolo yobuHindu neyobuBuddha yachuma kuleli zwe. Namuhla, abantu abangamaphesenti angaphezu kuka-90 bangamaBuddha.

OFakazi BakaJehova bahlanganyela umyalezo wethemba ovela eBhayibhelini nabantu baseCambodia. Baye basiza abantu abaningi besebenzisa incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Itholakala ngezilimi ezingaba ngu-250, kuhlanganise nesiCambodia.

Bangaphezu kuka-1 500 abantu baseCambodia abafunda iBhayibheli noFakazi BakaJehova futhi bathole izimpendulo zemibuzo efana nothi, “Bakuphi abafileyo?” kanye nothi “Iyini injongo kaNkulunkulu ngomhlaba?”

Incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?, enyatheliswa oFakazi BakaJehova iyatholakala ngesiCambodia (eboniswe kulesi sithombe).