Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukubuka Okwezwe

Ukubuka Okwezwe

Amazwe Ase-Afrika Eseningizimu YeSahara

“Zingamaphesenti angu-38 kuphela izingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ezinezitifiketi zokuzalwa,” kusho umbiko we-UNICEF ngokuphathelene namazwe ase-Afrika eseNingizimu yeSahara. Kodwa, kwezinye izindawo kulawo mazwe, “izitifiketi zokuzalwa zibalulekile ukuze izingane zithole ukunakekelwa kwezempilo nemfundo, nokuba izintandane zikwazi ukuthola ifa elishiywe abazali bazo,” kusho u-Elke Wisch, oyisekela lomqondisi we-UNICEF engxenyeni ye-Afrika esempumalanga neseningizimu.

E-Italy

Enye inhlolo-vo yaveza ukuthi, into eyesatshwa kakhulu yintsha yase-Italy ukuhlukunyezwa ngezinye izingane nge-Internet. Phakathi kwentsha eneminyaka engu-12 kuya kwengu-17, ingamaphesenti angu-72 esaba lolu hlobo lokuhlukunyezwa. Iyinani elikhulu kunaleyo eyesaba izidakamizwa (engamaphesenti angu-55), naleyo eyesaba ukunukubezwa umuntu omdala (engamaphesenti angu-44), noma leyo eyesaba ukuthola isifo esithathelwana ngocansi (engamaphesenti angu-24).

EJapane

Njengoba kwabikwa kuyi-Japan Times, liyanda inani labantu abasebasha eJapane elenqabayo ukukhushulelwa esikhundleni esiphakeme emsebenzini. Abangamaphesenti angu-40 bakhala ngokuntuleka kwesimilo nokwanda kwezenzo zokungathembeki. Izisebenzi eziningi zizithola zingakwazi ukuveza imibono yazo noma ukukhuluma ngenkululeko nalabo abaziphethe. Nakuba isizukulwane esesikhulile sinamathela ngokwethembeka kubaqashi baso, abasha abangamaphesenti angu-60 manje sebemane baqhubeke nje nomsebenzi kuze kube yilapho bethola ongcono.

EBrazil

Kusukela ngo-1980 kuya ku-2010, bacishe babe ngu-800 000 abantu ababulawa ngezibhamu eBrazil. Izisulu ezingaphezu kuka-450 000 zazineminyaka ephakathi kwengu-15 nengu-29 ubudala. Ucwaningo lwamacala amuva lwembula ukuthi lokhu kubulawa kwabantu ngokuvamile kubangelwa izingxabano zasekhaya, ukuxabana nomakhelwane, umona noma ukuhilizisana phakathi kwabashayeli bezimoto.