PHAPHAMA! Septhemba 2013 | Iqiniso Nge-Halloween

Abantu abaningi bagubha i-Halloween bengawazi umsuka wayo. Yizwa ukuthi kungani ukuqapha kudingeka.

Ukubuka Okwezwe

Okukhulunywa ngakho kuhlanganisa: Izinga leqhwa, ukuzingelwa kwezindlovu okungekho emthethweni ngenxa yezinyo lazo eCongo, ukuncipha kwamakhorali eGreat Barrier Reef, namabhaktheriya obisini lwebele.

UMBONO WEBHAYIBHELI

Ubulili Ngaphambi Komshado

Funda lokho iBhayibheli elikushoyo ngobulili ngaphambi komshado nangezinye izindlela zokuhlangana.

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Iqiniso Nge-Halloween

Thola umsuka ongemuhle we-Halloween neminye imikhosi efana nayo.

USIZO LOMNDENI

Indlela Yokuthethelela

Kungani kungase kube nzima kangaka? Bona ukuthi iseluleko seBhayibheli singasiza kanjani.

INGXOXO NOTHILE

Uchwepheshe Wezinso Uchaza Ngokholo Lwakhe

Kungani udokotela nongumuntu owayengakholelwa kuNkulunkulu aqala ukucabanga ngoNkulunkulu nangenjongo yokuphila? Yini eyamenza washintsha umbono wakhe ngalezi zinto?

EZASENDULO

UZheng He

Wayengubani uZheng He? Funda ngohambo lwakhe lwemikhumbi nangalokho esifundisa kona ngeChina.

INGABE KWAKLANYWA?

Izimpaphe Ze-Emperor Penguin

Yini izazi zesayensi yezinto eziphila olwandle eziyitholile ngezimpaphe zale nyoni?

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Ngingabhekana Kanjani Nokuhlukunyezwa Ngokobulili?

Funda ukuthi kuyini ukuhlukunyezwa ngokobulili nokuthi yini ongayenza uma uhlukunyezwa.

Yini Okufanele Uyazi Ngokuthumelelana Imiyalezo Ngomakhale­khukhwini?

Ukuthumela imiyalezo ngomakhale­khukhwini kungaphazamisa ubungane bakho nabanye nedumela lakho. Thola ukuthi kanjani.

Ngenzenjani Uma Nginenkinga Yempilo?—(Ingxenye 1)

Abasha abane bachaza ngezinto ezibasizayo ukuze babhekane nezinkinga zabo zempilo futhi bahlale benombono oqondile.

Nqoba Isiqhwaga Ngaphandle Kokusebenzisa Isibhakela

Funda ukuthi kungani kunabantu abazenza iziqhwaga nokuthi ungabhekana kanjani nabo ngokuphumelelayo.

UJosefa Ezweni LaseGibhithe

Ungamjabulisa kanjani uNkulunkulu ngisho nalapho engekho okubhekile? Funda le ndaba yeBhayibheli bese ufunda esibonelweni sikaJosefa.