Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 UMBONO WEBHAYIBHELI

USathane

USathane

Ingabe uSathane ungumuntu ongokoqobo?

‘Inyoka yokuqala, ebizwa ngokuthi uDeveli noSathane, odukisa umhlaba wonke owakhiwe.’—IsAmbulo 12:9.

OKUSHIWO ABANTU

Abanye abantu bakholelwa ukuthi uSathane uDeveli akayena umuntu, kunalokho uwububi obungaphakathi kumuntu ngamunye.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

USathane ungumuntu ongokoqobo. Uyingelosi eyisihlubuki, isidalwa somoya esiphikisa uNkulunkulu. IBhayibheli limbiza ngokuthi “umbusi waleli zwe.” (Johane 12:31) Usebenzisa ‘izibonakaliso zamanga nenkohliso’ ukuze afeze izinhloso zakhe.—2 Thesalonika 2:9, 10.

IBhayibheli lilandisa ngengxoxo eyayiphakathi kukaSathane noNkulunkulu ezulwini. Ukube uSathane ubemane ewububi obungaphakathi kumuntu ngamunye, bekungenzeka kanjani ukuba uNkulunkulu ophelele futhi ongenasici akhulume nobubi obukuye? (Duteronomi 32:4; Jobe 2:1-6) Kusobala ukuthi uSathane ungumuntu ongokoqobo, hhayi nje ukwenziwa samuntu kobubi.

KUNGANI KUFANELE UBE NENDABA NALOKHU?

Izizathu zikaSathane zokufuna ukuba ukholelwe ukuthi akekho, ziyefana nezesigebengu esizifihlayo ukuthi singubani ukuze siqhubeke sephula umthetho kodwa singabanjwa. Ukuze uzivikele kuSathane, okokuqala kudingeka uvume ukuthi ukhona.

 Uhlalaphi uSathane?

“Mayé ngomhlaba . . . ngoba uDeveli wehlele kini.”—IsAmbulo 12:12.

OKUSHIWO ABANTU

Abaningi bakholelwa ukuthi uSathane uhlala esihogweni somlilo emathunjini omhlaba. Abanye bacabanga ukuthi uhlala ngaphakathi kubantu ababi.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

USathane uyisidalwa somoya, ngakho uhlala endaweni engabonakali. Okwesikhathi esithile, uSathane wayekhululekile ukuba azihambele ngokuthanda lapho kuhlala khona uNkulunkulu nezingelosi ezithembekile. (Jobe 1:6) Kodwa manje, yena nezinye izidalwa zomoya ezimbi sebexoshiwe lapho kuhlala khona uNkulunkulu futhi sebegcinwe emhlabeni.—IsAmbulo 12:12.

Ingabe lokhu kusho ukuthi kunendawo ethile emhlabeni uSathane ahlala kuyo? Ngokwesibonelo, kungenzeka wake wafunda ukuthi umuzi wasendulo iPhergamu kwakuthiwa ‘yilapho uSathane ehlala khona.’ (IsAmbulo 2:13) Empeleni, leyo nkulumo yayisikisela ukuthi ukukhulekelwa kukaSathane kwakugxilile kulowo muzi. Ayikho indawo emhlabeni eyikhaya likaSathane. Kunalokho, iBhayibheli lithi “yonke imibuso yomhlaba owakhiweyo” ingeyakhe.—Luka 4:5, 6.

Ingabe uSathane angabalimaza noma abalawule abantu?

“Lonke izwe lisemandleni omubi.”1 Johane 5:19.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

Iningi labantu liye lavumela ukudukiswa uSathane futhi ngaleyo ndlela lalawulwa nguye. (2 Korinte 11:14) Lokhu kuyasisiza sibone ukuthi kungani abantu beye bahluleka ukuthuthukisa izimo zokuphila emhlabeni.

IBhayibheli libuye lilandise nangezimo ezimbi ngokwedlulele, lapho uSathane noma ezinye izingelosi eziyizihlubuki beye balawula khona abantu futhi babalimaza.—Mathewu 12:22; 17:15-18; Marku 5:2-5.

LOKHO ONGAKWENZA

Akudingeki wesatshiswe amandla kaSathane. Ukuze ugweme ukuthonywa noma ukulawulwa nguye, kudingeka ufunde ukuthi ubadukisa kanjani abantu, ukuze ungabi ‘ongenalwazi ngamacebo akhe.’ (2 Korinte 2:11) Ngokufunda iBhayibheli, ungathola ulwazi olubalulekile ngamaqhinga kaSathane futhi ngaleyo ndlela ugweme ukuba yisisulu sakhe.

Lahla noma yiziphi izinto ezihlobene namademoni. (IzEnzo 19:19) Lezo zinto zihlanganisa iziphandla, izincwadi, ama-video, umculo nezinhlelo ze-computer ezikhuthaza ukusebenzelana nemimoya nokubhula.

IBhayibheli lithi, “Melanani noDeveli khona-ke uyonibalekela.” (Jakobe 4:7) Ngokulalela iseluleko seBhayibheli esihlakaniphile, ungazivikela emaqhingeni amabi kaSathane.—Efesu 6:11-18.