Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Isihluthulelo Sokuqonda IBhayibheli

Isihluthulelo Sokuqonda IBhayibheli

“Wazi kanjani ukuthi indlela ochaza ngayo iBhayibheli inembile? Lingachazwa ngezindlela eziningi!”

Uke ubezwe abantu besho kanjalo? Ingabe bewazi ukuthi ungakwazi ukuhlola iBhayibheli ngendlela yokuba lizichaze lona ngokwalo? Nansi imfihlo: Uma amavesi azungeze lelo olifundayo engayicacisi indaba ethile, qhathanisa lokho okufundayo namanye amavesi eBhayibheli akhuluma ngendaba efanayo. Ngaleyo ndlela, sivumela iBhayibheli ukuba kube yilona eliqondisa ukucabanga kwethu, kungabi imibono yethu.

Ngokwesibonelo, cabanga ngemfundiso yeBhayibheli mayelana nesimo sabafileyo. Ngezansi kunamavesi ayisithupha athathwe ezincwadini ezihlukahlukene zeBhayibheli. Phawula indlela avumelana ngayo.

  • “Abafileyo abamdumisi uJehova, qha, noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni.”—IHubo 115:17. *
  • “Ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuyo ukusiza. Umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele emhlabathini wakhe; ngalona lolosuku amacebo akhe ayaphela.”—IHubo 146:3, 4.
  • “Abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho.”—UmShumayeli 9:5.
  • “Indawo yabafileyo ayikubongi, nokufa akukudumisi . . . Abaphilayo, abaphilayo bayakubonga njengami namuhla.”Isaya 38:18, 19.
  • “Umphefumulo owonayo uyakufa.”Hezekeli 18:4.
  • Mayelana nokufa komngane wakhe uLazaru, uJesu Kristu wathi: “ULazaru umhlobo wethu ulele‚ kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Abafundi bakhe base bethi kuye: ‘Nkosi‚ uma elele‚ uyakusinda.’ . . . Ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo: ‘ULazaru ufile.’”Johane 11:11-14.

Uyakubona ukuvumelana kula mavesi? Ngokungafani nezinkolelo ezithandwa abantu, iBhayibheli lifundisa ukuthi abafileyo bafile nje kwaphela. Abaphili ezulwini noma kwenye indawo, kodwa kunjengokungathi basebuthongweni obujulile, abazi lutho. Ngakho abakwazi ukudumisa uNkulunkulu noma ukucabanga. *

Nanti iphuzu elisemqoka: Uma sihlola iBhayibheli ngokwezihloko zalo, izimfundiso zalo eziyisisekelo ziyacaca. Yebo, le ndlela esetshenziswa oFakazi BakaJehova idinga umzamo. (IzAga 2:1-5) Kodwa vele izinto eziningi eziyinzuzo ngempela zidinga umzamo.

^ isig. 5 Le miBhalo ithathwe eBhayibhelini lesiZulu elivamile.

^ isig. 11 IBhayibheli lifundisa ukuthi abafileyo abasenkumbulweni kaNkulunkulu bayovuswa ngesikhathi sakhe esimisiwe esikhathini esizayo.—Bheka uJobe 14:14, 15; uJohane 5:28, 29; IzEnzo 24:15.