Abanikazi bendlu bayaqaphela ukuthi indlu yabo isesimweni esingesihle, kodwa sebenqume ukuyilungisa.

NINGATHANDA yini ukwenza okufanayo emshadweni wenu? Uma kunjalo, ningaqalaphi? Zamani la macebiso alandelayo.

1 Yenzani isinqumo.

Vumelana noshade naye ukuthi nizobambisana ekubuyiseleni ukuthula emshadweni. Zamani ukuzibhala phansi izinqumo zenu. Uma nizimisele nobabili, ukusindisa umshado wenu kuba umsebenzi wokubambisana.—UmShumayeli 4:9, 10.

2 Tholani inkinga.

Yini ebangele inkinga emshadweni wenu? Ngomusho owodwa, bhala lokho ocabanga ukuthi kuyantuleka noma ofisa ukuba kushintshe. (Efesu 4:22-24) Kuyaqondakala ukuthi inkinga oyiphawulayo ingase ihluke kweyalowo oshade naye.

3 Zibekeleni umgomo.

Ungathanda ukuba umshado wenu ube njani ngemva kwezinyanga eziyisithupha kusukela manje? Iyiphi intuthuko ongathanda ukuyibona? Bhala umgomo wakho ephepheni. Uma usunombono ocacile walokho enikudingayo emshadweni wenu, umgomo wakho uyoba lula.—1 Korinte 9:26.

 4 Sebenzisani iseluleko seBhayibheli.

Uma seniyitholile inkinga nezinto enifuna ukuzithuthukisa, hlolani iBhayibheli ukuze nithole iseluleko. Izimiso zalo aziphelelwa isikhathi, futhi ziyasebenza ngempela. (Isaya 48:17; 2 Thimothewu 3:17) Ngokwesibonelo, iBhayibheli likhuthaza ukuba nixolelane. Empeleni iBhayibheli lithi “kungubuhle . . . ukweqa isiphambeko.”—IzAga 19:11; Efesu 4:32.

Ngisho noma ekuqaleni imizamo yenu ingabonakala iyize, ningalilahli ithemba! Incwadi ethi The Case for Marriage ibika ngemiphumela ekhuthazayo eyatholakala kokunye ukuhlola, ithi: “Iqiniso liyamangaza: amaphesenti angu-86 abantu abangajabule emshadweni kodwa abaqhubeka behlala ndawonye noma kunjalo, bathola ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu babejabula kakhudlwana emishadweni yabo.” Ngisho nemibhangqwana eyachazwa ngokuthi ayijabule nhlobo yathola ukuthi izinto ziyajika.

Mhlawumbe kungaba njalo nakinina. Abanyathelisi balo magazini, oFakazi BakaJehova, baye bathola ukuthi iBhayibheli linikeza izimiso ezisebenzayo kubantu abashadile. Ngokwesibonelo, imishado eminingi iyathuthuka uma imibhangqwana inomusa futhi inobubele besisa ithethelelana ngokukhululekile. Amakhosikazi afunde ukubaluleka kokubonisa ‘umoya onokuthula nomnene,’ futhi amadoda ajabulele izinzuzo zokungabathukutheleli kakhulu omkawo.—1 Petru 3:4; Kolose 3:19.

Lezi zimiso ezingokomBhalo ziyasebenza ngoba uMlobi weBhayibheli, uJehova uNkulunkulu, uyena owasungula ilungiselelo lomshado. Kungani ungaceli ukwaziswa okwengeziwe koFakazi BakaJehova ngendlela iBhayibheli elingakusiza ngayo emshadweni wakho? *

^ isig. 14 Ukuze basize imikhaya, oFakazi BakaJehova banyathelise incwadi enamakhasi angu-192 enesihloko esithi Imfihlo Yenjabulo Yomkhaya. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bhalela abanyathelisi ekhelini elifanele kwasekhasini-5 lalo magazini.