Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Yisebenzise Ngokuhlakanipha Imali Yakho

Yisebenzise Ngokuhlakanipha Imali Yakho

KUNESISHO esithi “Imali impande yesono” okuvame ukuthiwa sitholakala eBhayibhelini. Kodwa okushiwo iBhayibheli ngempela ukuthi: “Uthando lwemali luyimpande yazo zonke izinhlobo zezinto ezilimazayo.” Kuyiqiniso ukuthi abanye abantu baye bayithanda kakhulu imali futhi baze bazinikela ekuqongeleleni ingcebo. Abanye baye baba izigqila zemali futhi bavuna imiphumela ebuhlungu. Nokho, uma isetshenziswa kahle, imali ingaba ithuluzi eliwusizo kakhulu. IBhayibheli liyavuma ukuthi “imali ixazulula izinkinga eziningi.”—UmShumayeli 10:19, Holy Bible—Easy-to-Read Version.

Nakuba iBhayibheli lingeyona incwadi yezimali, kodwa liqukethe iseluleko esisebenzayo esingakusiza ukuba usebenzise imali yakho ngokuhlakanipha. Izinyathelo ezinhlanu ezilandelayo zivame ukutuswa abeluleki bezimali, futhi zihambisana nezimiso ezalotshwa kudala eBhayibhelini.

Lazi iholo lakho bese usebenzisa imali engaphansi kwaleyo oyiholayo

Yonga. Umlando weBhayibheli ubonisa ukuthi ama-Israyeli asendulo ayefundiswa ngokubaluleka kokonga. Atshelwa ukuba abekele eceleni okweshumi unyaka nonyaka ukuze kusetshenziswe uma kunemikhosi yesizwe kuphela. (Duteronomi 14:22-27) Umphostoli uPawulu naye wakhuthaza amaKristu okuqala ukuba abekele eceleni okuthile isonto ngalinye, ukuze kuthi kamuva akwazi ukunikelela amaKristu ayekanye nawo aswele. (1 Korinte 16:1, 2) Iningi labeluleki bezimali likhuthaza ukonga. Kwenze kube yinto eza kuqala ukonga. Uma nje uthola imali, faka imali ofisa ukuyonga ebhange noma kwenye indawo elondekile. Lokhu kuyokusiza ukuba ungaweli esilingweni sokuyisebenzisa leyo mali.

Yiba nohlelo lokuyisebenzisa. Lena ukuphela kwendlela ephumelelayo yokuqapha, yokulawula noma yokunciphisa imali oyisebenzisayo. Ukuba nohlelo oluhle lokuyisebenzisa kuyokwenza wazi ukuthi isebenze kuphi, futhi kungakusiza ufinyelele nemigomo yakho engokwezimali. Lazi iholo lakho bese usebenzisa imali engaphansi kwaleyo oyiholayo. Funda umehluko phakathi kwezinto ozidingayo nozifunayo. Ngokuvumelana nalokhu, uJesu ngokuhlakanipha wanxusa izilaleli zakhe ukuba ‘zibale izindleko’ ngaphambi kokuqala noma yini. (Luka 14:28) IBhayibheli liseluleka ukuba sizigweme izikweletu ezingadingekile.—IzAga 22:7.

Funda umehluko phakathi kwezinto ozidingayo nozifunayo

 Hlela. Zicabangele ngokucophelela izidingo zakho zesikhathi esizayo. Ngokwesibonelo, uma uhlela ukuthenga umuzi noma ifulethi, kungaba isinqumo esihle ukutsheleka imali engenkulu kakhulu. Kungokufanayo nangendoda enomkhaya, ingase ithathe umshwalense wempilo, wokukhubazeka noma olunye uhlobo lwawo ukuze ivikele abathandekayo bayo. Ukucabangela izidingo zesikhathi esizayo kungase kuhilele nokuhlelela isikhathi somhlalaphansi. IzAga 21:5 zisikhumbuza ukuthi “amacebo okhuthele ayamzuzisa.”

Funda. Zisize ngokufunda amakhono nangokunakekela impilo yakho engokwenyama nengokomzwelo. Ukwenza kanjalo kuyokusiza kamuva. Kwenze umkhuba ukufunda. IBhayibheli likuchaza njengento eyigugu “ukuhlakanipha okusebenzayo kanye nekhono lokucabanga,” futhi lisinxusa ukuba siqhubeke sikuthuthukisa.—IzAga 3:21, 22; UmShumayeli 10:10.

Linganisela. Gcina imali isendaweni yayo. Njalo nje ucwaningo lubonisa ukuthi labo abakhathalela kakhulu abanye abantu kunemali bayajabula. Abanye bavumela ubugovu bubenze balahlekelwe ukulinganisela. Kanjani? Ngokuthi ngemva kokuba sebezanelisile izidingo zabo eziyisisekelo bese bephishekela ukuceba. Kungakanani ngempela umuntu akudingayo ngemva kokuba esethole ukudla, okokugqoka nendawo yokuhlala? Yikho-ke umlobi weBhayibheli ocashunwe ekuqaleni kwalesi sahluko aphinde wabhala: “Uma sinokudla nokokwembatha, siyokwaneliswa yilezi zinto.” (1 Thimothewu 6:8) Ukuhlakulela ukwaneliseka kungasivikela ekubeni nothando lwemali kanye nasezinkingeni ezihambisana nalo.

Ngempela uthando lwemali luyimpande yezinto eziningi ezimbi. Imali ingagcina isiyinkosi yakho uma uyivumela. Kodwa lapho uyisebenzisa ngokuhlakanipha, ingakunikeza inkululeko yokuba uphishekele ezinye izinto ezibalulekile ekuphileni, ezinjengokusondelana nomkhaya, abangane noNkulunkulu. Yize kunjalo, kuleli zwe kubonakala kungenakwenzeka ukugqashula ngokuphelele ezinkingeni zemali. Ingabe imali iyohlala iyimbangela yokukhathazeka? Yiliphi ikhambi elikhona lokuqeda ubumpofu? Isihloko sokugcina kulolu chungechunge sizophendula leyo mibuzo.

Kungakanani ngempela umuntu akudingayo ngemva kokuba esethole ukudla, okokugqoka nendawo yokuhlala?