Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Izibusiso Ezidlula Ingcebo

Izibusiso Ezidlula Ingcebo

UJON wayenomsebenzi omuhle wokuba umeluleki e-United States. Kusukela eseyinsizwa wazenzela imali eningi ngesikhathi ezungeza amazwe. Yena nomkakhe babenomuzi kanokusho futhi bephila ntofontofo. Ngokubheka kwabaningi, babebusisiwe.

Cabanga ngesinye isibonelo. Kubantu abangaphezu kuka-5 000 ababefake izicelo, uKostas * wayengomunye kwabangu-80 ababezoqeqeshelwa ukusebenza ebhange laseYurophu. Ngemva kweminyaka embalwa wakhushulelwa ezikhundleni eziningi, ekugcineni waba inhloko yomnyango omkhulu kwelinye ibhange. Ngesikhathi eshiya emsebenzini ukuze ayoqala inkampani yakhe, ngonyaka owodwa nje vo wayesethola imali engaphezu kwetholwa abantu abaningi kukho konke ukuphila kwabo. Wayezizwa ebusisiwe.

Nokho, womabili la madoda ayakholelwa ukuthi kunezibusiso ezidlula ingcebo yezinto ezibonakalayo. Ngokwesibonelo, namuhla uJon usiza abanye ngokuzithandela ukuba basondele kuNkulunkulu ngokubafundisa iBhayibheli. “Ngizibonele mathupha ukuthi ingcebo yezinto ezibonakalayo ayiholeli enjabulweni,” kusho uJon. “Ukulwela ukuyifinyelela kanye nokuyilondoloza kukuphuca sonke isikhathi onaso. Ngakolunye uhlangothi, ukuphila ngezimiso zeBhayibheli  kukuvulela izibusiso eziningi, ezinjengokuba nomshado ojabulisayo, ukuthula kwengqondo nonembeza ohlanzekile.”

UKostas naye uyavumelana nalokhu: “UNkulunkulu akufuni siphile ukuphila kokuzitika. Angingabazi ukuthi noma yini asinika yona engaphezu kwezidingo zethu zansuku zonke, kufanele siyisebenzise ngendlela ayifunayo.” Muva nje, uKostas kanye nomkhaya wakhe baqale ukufunda olunye ulimi ukuze bafundise abantu abengeziwe izimiso zeBhayibheli. Uthi: “Sifunde ukuthi ukupha kusinika injabulo eyengeziwe kunokwamukela.”—IzEnzo 20:35.

Yiqiniso, bobabili uJon noKostas bafunde ukuthi izibusiso ezingokomoya ziyidlula kude lé ingcebo yezinto ezibonakalayo. UDaniel Gilbert, uprofesa waseHarvard, uphawula ukuthi izazi zokusebenza kwengqondo “ziye zachitha amashumi eminyaka zihlola ubuhlobo obukhona phakathi kwengcebo nenjabulo, futhi eziningi ziphethe ngokuthi ingcebo yandisa injabulo lapho itakula abantu enhluphekweni ibenze baphile kangcono.” Kodwa wabe esenezela: “Ngemva kwalokho ayibe isayiletha injabulo.”

Isifundo Esivame Ukufundwa Kanzima

Enye indoda ecabangayo yathi: “Lapho nje umuntu esephumile ekuhluphekeni, kuyamangaza ukuthi ukuba nemali eyengeziwe akwenezeli kangako enjabulweni yakhe.” Ekuqaleni kwekhulu leminyaka elidlule, leso sifundo sagcizeleleka kakhulu kwenye intatheli ngesikhathi ixoxa no-Andrew Carnegie, umthuthukisi wenkampani yezinsimbi, ngaleso sikhathi owayengomunye wabantu ababecebe kakhulu emhlabeni. UCarnegie wathi: “Abantu akufanele bafise ukufana nami. Ingisiza ngani nje ingcebo yami? Ngineminyaka engu-60, nesisu sami asisakwazi nokugaya ukudla. Ngingazikhipha zonke izigidi zemali yami uma nje ngingathola ubusha kanye nempilo.”

Le ntatheli yabe isithi: “Umnumzane Carnegie  wavele waphenduka, ngezwi eligcwele usizi nobuhlungu obujulile wathi, ngingathengisa konke enginakho ukuze nje ngiphinde ngibuyise impilo yami.” Esinye isiqumama esikhiqiza uwoyela, uPaul Getty, kamuva sasho okufanayo: “Imali ayivamile ukuholela enjabulweni. Mhlawumbe ihambisana nokungajabuli.”

Ungase uvumelane nomlobi weBhayibheli owacela: “Unganginiki ubumpofu noma ingcebo. Mangidle ukudla engabelwe kona, ukuze ngingasuthi bese ngikuphika ngithi: “Ngubani uJehova?” futhi ngingabi mpofu bese ngeba ngihlasele igama likaNkulunkulu wami.”—IzAga 30:8, 9.

USolomoni inkosi yakwa-Israyeli wasendulo wachaza: “Ngaba mkhulu futhi ngakhula ngaphezu kwanoma ngubani owayengaphambi kwami eJerusalema.” Nokho wabe esenezela: “Konke kwakuyize nokulwela ukufica umoya.” Waphinde wathi: “Isibusiso sikaJehova—yiso esicebisayo, futhi akenezeli ubuhlungu kanye naso.”—UmShumayeli 2:9-11; 5:12, 13; IzAga 10:22.

Ukuyisebenzisa ngokuhlakanipha imali kungenza ukuphila kujabulise kakhudlwana

Indlela Eholela Ezibusisweni Zaphakade

Kusobala ukuthi injabulo yangempela nehlala njalo singayithola kuphela ngemva kokwanelisa kahle izidingo zethu ezingokomoya. Uma sibeka uNkulunkulu kuqala, siyothola ukuthi zonke izici zokuphila kwethu ziba ngezicebile nezizuzisa ngokwengeziwe.

Kuyajabulisa ukwazi ukuthi imali ngeke ihlale iyimbangela yokukhathazeka. IBhayibheli lisiqinisekisa ngesikhathi esizayo lapho beyosuswa khona ngokuphelele abezentengiselwano abonakele nabanobugovu. (1 Johane 2:15-17) Isimiso esisha sikaNkulunkulu sezinto esizolandela siyobuswa yizimiso zakhe zokulunga. Umhlaba uyoguqulwa ube yipharadesi njengoba nje uNkulunkulu ayehlosile ekuqaleni ngesikhathi ebeka umbhangqwana wokuqala kuwo. Yeka isibusiso okuyoba yiso ukubona wonke umhlaba usugcwele injabulo, ukuthula nothando!—Isaya 2:2-4; 2 Petru 3:13; 1 Johane 4:8-11.

Uma sibeka uNkulunkulu kuqala, ukuphila kwethu kungaba okuzuzisa ngokwengeziwe

Ukuphila ngaleso sikhathi ngeke kusaba okukhandlayo noma okuyisicefe. Izibusiso zezinto ezibonakalayo ziyohambisana nezibusiso ezingokomoya, kwazise uNkulunkulu uyobe egcwalisa injongo yakhe yasekuqaleni ngesintu, ukuphila phakade emhlabeni oyipharadesi. Siyaqiniseka ngokuthi kuyoba nokudla okwanele kwabo bonke, indawo yokuhlala nomsebenzi onenjongo. Ubumpofu buyobe sebususwe ngokuphelele.—IHubo 72:16; Isaya 65:21-23; Mika 4:4.

Noma ubani obonisa ngobuqotho ukholo kuJehova, uNkulunkulu weBhayibheli, akasoze aphoxeka. (Roma 10:11-13) Ngakho-ke, yeka ukuthi kuhlakaniphe kangakanani ukuziphishekela manje izibusiso ezidlula ingcebo!—1 Thimothewu 6:6-10.

^ isig. 2 Igama lishintshiwe.