(Mathewu 24:13)

 1. UJesu wathi

  Sikhuthazele kanjani?

  Esosizini,

  Wayebheke emvuzweni.

  Wagxila, wazindla

  Ngez’thembiso z’kaJah.

  (CHORUS)

  Masikhuthazeleni,

  Silwele ukholo.

  UJah uyasithanda.

  Masiqhubeke sikhuthazela.

 2. Singadangala,

  Sibe lusizi, sikhale;

  Ngale kosizi,

  Sibon’ umvuzo omuhle

  Esiyowuthola.

  Ngakho, siz’misele.

  (CHORUS)

  Masikhuthazeleni,

  Silwele ukholo.

  UJah uyasithanda.

  Masiqhubeke sikhuthazela.

 3. Ngeke siyeke,

  Singabaze, sesatshiswe.

  Sizoba qotho

  Luze lufik’ olukaJah.

  Masikhuthazele.

  Lusondel’ usuku.

  (CHORUS)

  Masikhuthazeleni,

  Silwele ukholo.

  UJah uyasithanda.

  Masiqhubeke sikhuthazela.