(2 Korinte 4:6)

 1. Njengoba kunobumnyama,

  Sibon’ ukukhanya.

  Njengokuntwela kosuku

  Oseluzoqala.

  (CHORUS)

  Is’gijimi sethu,

  Sikhanyis’ ubumnyama.

  Sileth’ ukukhanya—

  S’khanya njengokusa,

  Okuxosh’ ubumnyama—

  Kukhanye bha.

 2. Abalele mabavuke

  Is’khathi s’yaphela.

  Sibanikeza ithemba,

  Sibathandazele.

  (CHORUS)

  Is’gijimi sethu,

  Sikhanyis’ ubumnyama.

  Sileth’ ukukhanya—

  S’khanya njengokusa,

  Okuxosh’ ubumnyama—

  Kukhanye bha.