Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGOMA 96

Incwadi KaNkulunkulu—IGugu

Incwadi KaNkulunkulu—IGugu

(IzAga 2:1)

 1. 1. Kukhon’ incwadi enkulu kakhulu,

  Ileth’ uk’thula nethemba k’bantu.

  Inamaphuz’ anamandla kakhulu;

  Isiz’ “abafile,” “nez’mpumputhe.”

  Leyo ncwadi iBhayibhel’ El’ngcwele.

  Yalotshwa ngokuphefumulelwa,

  Ngabantu ababethand’ uJehova,

  Besizwa yiwo umoya wakhe.

 2. 2. Babhala ngendalo kaNkulunkulu,

  Ngokudalwa kwezulu nomhlaba.

  Balandisa ngomuntu ophelele

  Nokulahleka kwePharadesi.

  Basilandisa ngengelos’ ethile

  Eyabekel’ uJah inselele.

  Kwaletha usizi nezinyembezi,

  Kodwa uJehova uzonqoba.

 3.  3. UJehova ubusa ngoKrist’ iNkos.’

  Siphila ngenjabulo enkulu.

  Sinikez’ ithemba lezibusiso

  Ngok’memezel’ izindab’ ezinhle.

  Lezi zindaba ziseZwini l’kaJah;

  Lingumqulu esizondla ngawo.

  Oqukethe izindab’ ezimnandi;

  Yeka iGugu oyilo k’bantu!

(Bheka neyesi-2 Thim. 3:16; 2 Pet. 1:21.)