UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(Hebheru 10:24, 25)

 1. 1. Njengoba sikhonz’ uJehova,

  Kumelwe sikhuthazane.

  Siqinis’ iz’bopho zothando;

  Senze im’sebenz’ emihle.

  Uthando lwabantu bakaJah

  Lusenza sikhuthazele.

  Ibandla liyisiphephelo,

  Kulo sithol’ uk’londeka.

 2. 2. Amazwi ayisikhuthazo,

  Ayaduduza ngempela!

  Siwathola kubafowethu

  Esibathanda kakhulu.

  Kuyilungelo elikhulu

  Ukukhonza kanye nabo!

  Sifuna ukuqinisana,

  Sithwalisan’ imithwalo.

 3. 3. Ngamehlo okholo sibona

  Usuku lukaJehova.

  Masingayek’ ukuhlangana

  Sihambe ngokwethembeka.

  Sinethemba lokuqhubeka

  Sikhonza uNkulunkulu.

  Ngakho-ke siyokhuthazana,

  Sigcin’ ubuqotho bethu.