UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(Mathewu 10:11-15)

 1. 1. UJesu wasinika iz’qondiso

  Zok’shumayela ngoMbuso:

  ‘Funani lowo ofanelekayo

  Onaka is’dingo somoya.

  Nibafisele ukuthula bonke,

  Nikuph’ abafanelekayo.

  Uma abanye benganilaleli,

  Nithintith’ izinyawo zenu.

 2. 2. Khulumani nabanamukelayo.

  UJehov’ uyobadonsa.

  Ukuthambekela kwabo okuhle

  Kuyobenza bakheth’ uk’phila.

  Ningakhathazeki ngenizokusho,

  UJehova uzonisiza.

  Nikhulume ngamazwi anomusa;

  Nishukumise abamnene.