UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(2 Thimothewu 4:5)

 1. 1. Phambili ek’shumayeleni

  Kuyo yonke indawo.

  Nibonis’ uthando kubantu,

  Nisize abamnene.

  Inkonzo yethu iyigugu;

  Siyifeza ngenjabulo.

  Qhubekani nishumayela;

  Nifakaze ngoJehova.

  (CHORUS)

  Phambili,

  shumayelani ngoMbuso ngesibindi.

  Phambili,

  ngokwethembeka njalo kuNkulunkulu.

 2. 2. Izikhonzi ziyaqhubeka

  Zibheke emvuzweni.

  Silandel’ uKristu eduze

  Ngenhliziyo emsulwa.

  Izindab’ ezinhle zoMbuso

  Kumelwe bazizwe bonke.

  UJehov’ usipha amandla;

  Masiqunge isibindi!

  (CHORUS)

  Phambili,

  shumayelani ngoMbuso ngesibindi.

  Phambili,

  ngokwethembeka njalo kuNkulunkulu.