UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(IHubo 19)

 1. 1. Amazulu adumis’ uJehova.

  Umsebenzi wakhe

  siw’bon’ endalweni.

  Nsuku zonke imnika udumo.

  Ub’suku obucwathile

  B’yamkhazimulisa.

 2. 2. Umthetho kaJehov’ uyaphilisa.

  Uyisiqondiso kubo

  bonk’ abantu.

  Izahlulelo zakhe z’lungile.

  Izwi lakhe l’hlanzekile,

  Limnandi kakhulu.

 3. 3. Ukwesaba uNkulunkulu kuhle.

  Imithetho yakhe

  idlul’ igolide.

  Imiyalo yakh’ iyavikela.

  Mas’dumis’ igama lakhe,

  Simkhazimulise.