UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(IHubo 4:1)

 1. 1. Jehova Nkosi, ng’yakuncengisisa:

  “Ng’lalele.”

  Ngichobozeke kakhulu;

  Ngithwele kanzima.

  Imicabango edumazayo

  iyangidla.

  Nkulunkulu wenduduzo,

  ng’cel’ umusa wakho.

  (CHORUS)

  Ngisize ngikhuthazele.

  Ng’qinise ngingangabazi.

  Ngiphendukela kuwena.

  Jehova ngiphe amandla.

 2. 2. IZwi lakho liyinduduzo

  nesiphephelo.

  Ngiyehluleka

  ukukutshela imizwa yam’.

  Ngisize ngilikholwe, ngilithemb’

  iZwi lakho.

  Uthando lwakho lukhulu

  kunenhliziyo yam’.

  (CHORUS)

  Ngisize ngikhuthazele.

  Ng’qinise ngingangabazi.

  Ngiphendukela kuwena.

  Jehova ngiphe amandla.