Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGOMA 43

Umthandazo Wokubonga

Umthandazo Wokubonga

(IHubo 95:2)

 1. 1. Jehova Nkosi siyakudumisa,

  Kuwe Baba sileth’ umkhuleko.

  Ngokuqiniseka siyokukhonza,

  Sizithoba othandweni lwakho.

  Njal’ amaphutha embul’ ubuthaka;

  Ngokona kwethu s’cel’ uk’xolelwa.

  Ukuphila kwethu kwathol’ uk’hlengwa.

  S’yabonga waz’ ukwakheka kwethu.

 2. 2. Siyakubonga ngothando nomusa,

  Sibong’ ukusisondeza kuwe.

  Sifundise sikwaz’ ukukukhonza.

  Sifund’ indlela yokukwethemba.

  Siyakubonga ngomoya ongcwele

  Nangesibindi sokukhuluma.

  Sifis’ ukukukhonza ngentobeko

  Sik’bonge ngok’thanda abamnene.