UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(IHubo 55)

 1. 1. Yizw’ ukunxusa Jehova,

  Zenze utholakale.

  Naka ubuhlungu kimi

  Siz’ uqed’ ukwesaba.

  (CHORUS)

  Phons’ umthwalo kuJehova;

  Methembe uzokusekela.

  Uyokuvikela njalo

  Yena uthembekile.

 2. 2. Uma nganginamaphiko,

  Ngang’yondizela kude,

  La ngiphephile kwababi,

  Abangizingelayo.

  (CHORUS)

  Phons’ umthwalo kuJehova;

  Methembe uzokusekela.

  Uyokuvikela njalo

  Yena uthembekile.

 3. 3. Ngenduduz’ evela kuJah,

  Ngithola ukuthula.

  Usinikeza amandla,

  Eluthando emuhle.

  (CHORUS)

  Phons’ umthwalo kuJehova;

  Methembe uzokusekela.

  Uyokuvikela njalo

  Yena uthembekile.