UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(IHubo 15)

 1. 1. Ngubani Jehova,

  Ongumngane wakho?

  Oyohlal’ etendeni lakho?

  Low’ okwazi kahle?

  Yibo abezw’ iZwi,

  Benokholo kuwe,

  Bethembekile, belungile,

  Bephilela wena.

 2. 2. Ngubani Jehova,

  Ongeza kuwena?

  Ngubani ok’thokozisayo?

  Omazi ngegama?

  Yib’ abakwaziyo,

  Abak’lalelayo,

  Abaqotho enhliziyweni,

  Abaneqiniso.

 3. 3. Sithembela kuwe,

  Sithandaza kuwe.

  Uyas’sondeza, sikuthande,

  Uyas’nakekela.

  Masib’ abangane

  Abakhulu nawe.

  Sengathi singebe noMngane

  Omkhulu kunawe.