UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(2 Samuweli 22:1-8)

 1. 1. Jehova unguNkulunkul’ ophilayo.

  Im’sebenzi yakho

  iyabonakala.

  Akekh’ unkulunkulu onjengawe

  —akekho,

  Ozoqed’ izitha.

  (CHORUS)

  Jehova, ukhulula abaqotho.

  Abantu bakho bayobonamandlakho.

  Ngesibindi siyamdumisa

  uJehova.

  Ezizweni siphakamis

  igama lakhe.

 2. 2. Ngicel’ usizo kuwe ebunzimeni,

  “Jah ngiphe amandla,

  ngiphe nesibindi.”

  Ethempelini lakho uyangizwa,

  “Ngilonde;

  Ngikhulule Nkosi.”

  (CHORUS)

  Jehova, ukhulula abaqotho.

  Abantu bakho bayobonamandlakho.

  Ngesibindi siyamdumisa

  uJehova.

  Ezizweni siphakamis

  igama lakhe.

 3.  3. Uzobhonga ngezwi

  lakho ezulwini.

  Izitha z’yothuka;

  iz’nceku z’jabule.

  Uyoba yilokho okufunayo;

  babone

  Uk’khulula kwakho.

  (CHORUS)

  Jehova, ukhulula abaqotho.

  Abantu bakho bayobonamandlakho.

  Ngesibindi siyamdumisa

  uJehova.

  Ezizweni siphakamis

  igama lakhe.