UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(2 Korinte 4:18)

 1. 1. Laph’ izimpumputhe zibona,

  Nazo izithulu sezizwa.

  Abantwana behlabelela

  Injabulo ichichima,

  Izihlobo sezivuselwe

  Emhlabeni ongenasono.

  (CHORUS)

  Uyozibona lez’busiso,

  Um’ ubheka njal’ umvuzo.

 2. 2. Laph’ iwundlu lidla nempisi,

  Ibhere nethole kungalwi,

  Umfan’ omncane zimlandele,

  Azihole ngezwi lakhe.

  Izinyembezi zisuliwe,

  Ukwesaba sekudlulile.

  (CHORUS)

  Uyozibona lez’busiso,

  Um’ ubheka njal’ umvuzo.