UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(IHubo 36:9)

 1. 1. Umntwan’ ozelwe, necons’ lemvula,

  Imisebe yelanga, nesikhwebu—

  Kuvela kuJah; usiphe kona.

  Ngakho uyasisekela nsuku zonke.

  (CHORUS)

  Singamenzelani ngalesi sipho

  Ngaphandle kokubonis’ abanye uthando.

  Noma singenzani, sithembele kuJah.

  Isipho yisipho—Isipho sok’phila.

 2. 2. Abany’ abantu baphel’ amandla,

  Balingis’ umkaJobe, owadana.

  Cha, asinjalo. Siyadumisa,

  Sibonga uJehova ngok’phila kwethu.

  (CHORUS)

  Singamenzelani ngalesi sipho

  Ngaphandle kokubonis’ abanye uthando.

  Noma singenzani, sithembele kuJah.

  Isipho yisipho—Isipho sok’phila.