UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(Roma 16:2)

 1. 1. USara no-Esteri noMariya

  Babengabes’fazane abaqotho.—

  Babezinikele kuNkulunkulu.

  Siyakwazi ukwethembeka kwabo.

  Kunabanye abafana nabo,

  Amagama abo awazang’ alotshwe.

 2. 2. Ubuqotho, isibindi nobuhle,

  Izimfanelo ezithandekayo.—

  Ezaboniswa yilabes’fazane.

  Bayiz’bonelo esizithandayo.

  Kanjalo namanj’ odadewethu,

  Bakhombis’ ukhol’ esingalulingisa.

 3. 3. Bodadeweth’ abasha nabadala,

  Nenz’ umsebenzi ngokuzimisela.

  Nibonis’ isizotha nok’thobeka,

  UJehova unani, ningesabi.

  Sengathi anganilonda njalo;

  Qhubekani njalo, niyothol’ umvuzo.