UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(1 Korinte 14:33)

 1. 1. AbakaJehova bamemezela

  Amaqinis’ oMbuso ayigugu,

  Bahloniph’ uhlelo lwasezulwini.

  Bahlala bemunye futhi beqotho.

  (CHORUS)

  Bayazithoba bevum’ ukuthi

  Bakweleta uJah.

  Ngothando lwakhe uyas’ vikela.

  Masibe qotho kuye.

 2. 2. Usinikezé umoya ongcwele.

  Wona nenceku uyosiqondisa;

  Sibe qotho, sidumis’ uJehova,

  Simemezele imiyalo yakhe!

  (CHORUS)

  Bayazithoba bevum’ ukuthi

  Bakweleta uJah.

  Ngothando lwakhe uyas’ vikela.

  Masibe qotho kuye.