UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

(Isaya 55:1-3)

 1. 1. Uthand’ oluqotho!

  UJehova uluthando.

  Wathumela iNdodana

  Eyab’ isihlawulelo

  ’Ze sithole ukulunga

  Injabulo nokuphila.

  (CHORUS)

  Hhey’ nina abomile,

  Nank’ amanzi ok’phila.

  Abeze abomile,

  Babone umusa.

 2. 2. Uthand’ oluqotho!

  UJehova uluthando.

  Ulubonisil’ uthando

  Ngok’nika uKrist’ uMbuso

  Njengokwesifungo sakhe

  UMbuso wakhe uzelwe.

  (CHORUS)

  Hhey’ nina abomile,

  Nank’ amanzi ok’phila.

  Abeze abomile,

  Babone umusa.

 3.  3. Uthand’ oluqotho!

  UJehova uluthando.

  Sizosiza abamnene,

  Ukulunga bakufune.

  Masishumayele njalo,

  S’balethele induduzo.

  (CHORUS)

  Hhey’ nina abomile,

  Nank’ amanzi ok’phila.

  Abeze abomile,

  Babone umusa.