(Isaya 55:1-3)

1. Uthand’ oluqotho!

UJehova uluthando.

Wathumel’ iNdodana

Eyasihlawulela

’Ze sithole uk’lunga,

Injabulo nok’phila.

(CHORUS)

Hey’ nina abomile,

Nank’ amanzi ok’phila.

Abeze abomile,

Babone umusa.

2. Uthand’ oluqotho!

UJehova uluthando.

Ul’bonisil’ uthando,

Ngok’nik’ uKrist’ uMbuso.

Ngokwesifungo sakhe,

UMbuso wakh’ uzelwe.

(CHORUS)

Hey’ nina abomile,

Nank’ amanzi ok’phila.

Abeze abomile,

Babone umusa.

3. Uthand’ oluqotho!

UJehova uluthando.

Sizosiz’ abamnene,

Uk’lunga bakufune.

Mas’shumaye le njalo,

Silethe induduzo.

(CHORUS)

Hey’ nina abomile,

Nank’ amanzi ok’phila.

Abeze abomile,

Babone umusa.