(IHubo 55)

1. Yizwa umkhuleko wami,

Nkosi ungazifihli.

Nginake ungiphendule

Ukuze ngingesabi.

(CHORUS)

Phons’ umthwalo kuJehova;

Yen’ uzokusekela.

Ngeke akuyek’ uyenda

Wokunika amandla.

2. Uma nganginamaphiko,

Ngangondizela kude,

Endawen’ engenababi,

Abangizingelayo.

(CHORUS)

Phons’ umthwalo kuJehova;

Yen’ uzokusekela.

Ngeke akuyek’ uyenda

Wokunika amandla.

3. Ngizobiza uJehova,

Ngithole is’vikelo.

Ubanika ukuthula,

Namandla abamnene.

(CHORUS)

Phons’ umthwalo kuJehova;

Yen’ uzokusekela.

Ngeke akuyek’ uyenda

Wokunika amandla.