Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INgoma 17

Phambili, Nina BoFakazi!

Phambili, Nina BoFakazi!

(Luka 16:16)

1. Izinceku kules’khathi sok’phela,

Zizimisele ukulwela uMbuso.

Nom’ uSathan’ es’phatha kabi,

Ngamandla kaJehov’ asidangali.

(CHORUS)

Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

Jabulelani umsebenzi weNkosi!

Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

Nezibusiso zalo z’seduze.

2. Siyazi ngeke siphile kalula;

Ababi bazonda igama likaJah.

Sihlala singenal’ ibala,

Silondoloze ubuqotho bethu.

(CHORUS)

Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

Jabulelani umsebenzi weNkosi!

Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

Nezibusiso zalo z’seduze.

3. Ithemba loMbuso liyajivazwa;

Igama l’kaJehova l’yahlanjalazwa.

Masilingcwelise ezweni,

Silimemezele nasezizweni.

(CHORUS)

Qhubekan’ boFakazi, nibe nes’bindi!

Jabulelani umsebenzi weNkosi!

Memezelani, izw’ elisha l’seduze,

Nezibusiso zalo z’seduze.