(Mathewu 19:5, 6)

1. Kuphothwa intambo

Emic’ emithathu.

Kwenziwa izifungo,

KuJah nakubantu.

Ufunge kuJehova

Ukuthand’ umkakhe.

(CHORUS)

‘Okhlanganiswe nguJah,

Kungehlukaniswe.’

2. Bafund’ iZwi l’kaJah,

Benz’ intando yakhe,

Bakwaz’ ukwethembeka,

Komunye nomunye.

Ufunge kuJehova

Ukuthand’ umyeni.

(CHORUS)

‘Okhlanganiswe nguJah,

Kungehlukaniswe.’