Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 12

Ukuhlakanipha KukaNkulunkulu Okusiqondisayo Ekuphileni

Ukuhlakanipha KukaNkulunkulu Okusiqondisayo Ekuphileni

Incwadi yezAga iyiqoqo lezeluleko eziphefumulelwe ezinikeza isiqondiso ekuphileni kwansuku zonke—eziningi zazo ezalotshwa uSolomoni

INGABE uJehova unguMbusi ohlakaniphile? Indlela eshaya emhloleni yokuphendula lo mbuzo iwukucabangela iseluleko asinikezayo. Ingabe siyasebenza? Ingabe ukusisebenzisa kwenza ukuphila kube ngcono futhi kube nenjongo ngokwengeziwe? INkosi ehlakaniphile uSolomoni yabhala izaga ezingamakhulukhulu ezithinta cishe zonke izici zokuphila. Nazi ezinye izibonelo.

Ukuthembela KuNkulunkulu. Ukuthembela kuJehova kuyisihluthulelo sokuba nobuhlobo obuhle naye. USolomoni wabhala: “Thembela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mqaphele kuzo zonke izindlela zakho, yena uyokwenza izindlela zakho ziqonde.” (IzAga 3:5, 6) Ukuthembela kuNkulunkulu ngokufuna isiqondiso sakhe nokumlalela kwenza ukuphila kube nenjongo enkulu. Ukwenza kanjalo kwenza umuntu ajabulise inhliziyo kaNkulunkulu futhi kwenze uJehova akwazi ukuphendula empikiswaneni eyaphakanyiswa isitha sakhe, uSathane.IzAga 27:11.

Ukusebenzelana Nabanye Ngokuhlakanipha. Iseluleko sikaNkulunkulu esiya emadodeni, emakhosikazini nasezinganeni sisebenza kakhulu namuhla kunanini ngaphambili. UNkulunkulu uthi endodeni: ‘Jabula ngomfazi wobusha bakho,’ okusho ukuthi kufanele ihlale ithembekile kumkayo. (IzAga 5:18-20) Encwadini yezAga abafazi abashadile bafunda ngowesifazane onekhono, ozitholela udumo kumyeni wakhe nasezinganeni. (IzAga, isahluko 31) Izingane zona zithola isiqondiso sokulalela abazali bazo. (IzAga 6:20) Le ncwadi ibonisa nokuthi ubungane bubalulekile ngoba ukuzehlukanisa kubanga ubugovu. (IzAga 18:1) Abangane bangasenza senze okuhle noma okubi, ngakho kudingeka sibakhethe ngokuhlakanipha.IzAga 13:20; 17:17.

Ukuzinakekela Wena Siqu Ngokuhlakanipha. Incwadi yezAga inezeluleko ezinhle kakhulu eziphathelene nokugwema ukuphuza ngokweqile, ukucabanga ngezinto ezinhle ezizokujabulisa, ugweme ezingase zilimaze impilo yakho, nokuba isisebenzi esikhuthele. (IzAga 6:6; 14:30; 20:1) Ixwayisa ngokuthi ukwethemba ukwahlulela komuntu okungasekelwe eselulekweni sikaNkulunkulu kubangela inhlekelele. (IzAga 14:12) Isikhuthaza ukuba sivikele inhliziyo ezintweni ezonakalisayo, isikhumbuze ukuthi “imithombo yokuphila ivela [enhliziyweni].”—IzAga 4:23.

Kuwo wonke umhlaba izigidi zabantu zithole ukuthi ukuphila ngalezi zeluleko kwenza ukuphila kube ngcono. Ngenxa yalokho, zinesizathu esifanele sokwamukela uJehova njengoMbusi wazo.

Isekelwe encwadini yezAga.