Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli—Uyini Umyalezo Walo?

 INGXENYE 25

Iseluleko Ngokholo, Ukuziphatha Nothando

Iseluleko Ngokholo, Ukuziphatha Nothando

UJakobe, uPetru, uJohane noJude babhala izincwadi ukuze bakhuthaze amanye amakholwa

UJAKOBE noJude babengabafowabo bakaJesu ngamzali munye. UPetru noJohane babephakathi kwabafundi bakaJesu abangu-12. Lawo madoda amane abhala izincwadi eziyisikhombisa ezitholakala emiBhalweni YamaKristu YesiGreki. Incwadi ngayinye iqanjwe ngomlobi wayo. Isiyalo esiphefumulelwe esitholakala kulezi zincwadi sasihloselwe ukusiza amaKristu ukuba alondoloze ubuqotho kuJehova futhi agcine uMbuso kaNkulunkulu usezingqondweni zawo.

Bonisa ukholo. Ukumane usho nje ukuthi unokholo akwanele. Ukholo lwangempela lushukumisela esenzweni. UJakobe uyabhala: ‘Impela, ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.’ (Jakobe 2:26) Ukubonisa ukholo lapho sibhekene novivinyo kusenza sikhuthazele. Ukuze aphumelele, umKristu kudingeka acele ukuhlakanipha kuNkulunkulu, eqiniseka ukuthi uNkulunkulu uzomnika kona. Ukukhuthazela kusenza samukeleke kuNkulunkulu. (Jakobe 1:2-6, 12) Uma ngokholo umkhulekeli ehlala eqotho, uJehova uNkulunkulu uyomamukela. UJakobe uthi: “Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.”Jakobe 4:8.

Ukholo lomKristu kumelwe luqine ngokwanele ukuba lumsize amelane nezilingo namathonya amabi. Ukwanda kokuziphatha okubi endaweni uJude ayehlala kuyo kwamshukumisela ukuba anxuse amakholwa ayekanye nawo ukuba ‘alulwele kanzima ukholo.’Jude 3.

Londoloza ukuziphatha okumsulwa. UJehova ulindele ukuba abakhulekeli bakhe babe ngcwele, bahlanzeke kuzo zonke izici. UPetru uyabhala: “Yibani ngcwele ngokwenu kukho konke ukuziphatha kwenu, ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Kumelwe nibe ngcwele, ngoba mina [Jehova] ngingcwele.’” (1 Petru 1:15, 16) AmaKristu anesibonelo esihle angasilingisa. UPetru uthi: ‘UKristu wahlupheka ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele izinyathelo zakhe eduze.’ (1 Petru 2:21) Nakuba amaKristu engase ahlupheke ngenxa yokuphila ngezindlela zikaNkulunkulu, ahlala ‘enonembeza omuhle.’ (1 Petru 3:16, 17) UPetru unxusa amaKristu ukuba avame ekuziphatheni okungcwele nasezenzweni ezibonisa ukuzinikela kuNkulunkulu njengoba elindele usuku lwakhe lokwahlulela nomhlaba omusha othenjisiwe ‘okuyohlala kuwo ukulunga.’2 Petru 3:11-13.

“Sondelani kuNkulunkulu, naye uyosondela kini.”Jakobe 4:8

Bonisa uthando. UJohane uyabhala: “UNkulunkulu uluthando.” Lo mphostoli uveza ukuthi uNkulunkulu wabonisa uthando lwakhe olukhulu ngokuthumela uJesu “njengomhlatshelo wezono zethu.” Yini-ke okufanele amaKristu ayenze? UJohane uyachaza: “Bathandekayo, uma kuyile ndlela uNkulunkulu asithanda ngayo, khona-ke nathi ngokwethu singaphansi kwesibopho sokuthandana.” (1 Johane 4:8-11) Enye indlela yokubonisa lolu thando ukuba abonise amakholwa akanye nawo umoya wokungenisa izihambi.3 Johane 5-8.

Abakhulekeli bakaJehova bangabonisa kanjani ukuthi bayamthanda? UJohane uyaphendula: “Yilokhu okushiwo uthando ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe; futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo.” (1 Johane 5:3; 2 Johane 6) Ngakho labo abalalela uNkulunkulu baqinisekiswa ngokuthi bazoqhubeka bethandwa uNkulunkulu ‘benombono wokuphila okuphakade.’Jude 21.

—Isekelwe kuJakobe; eyoku-1 neyesi-2 Petru; eyoku-1, eyesi-2 neyesi-3 Johane; Jude.