Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIFUNDO 12

Yini Eyenzekayo Ekufeni?

Yini Eyenzekayo Ekufeni?

Ukufa kuphambene nokuphila. Ukufa kufana nokulala ubuthongo obujulile. (Johane 11:11-14) Abafileyo abezwa, ababoni, abakhulumi futhi abacabangi lutho. (UmShumayeli 9:5, 10) Inkolo yamanga ifundisa ukuthi abafileyo baya ezweni lemimoya bayohlala nokhokho babo. IBhayibheli alikufundisi lokho.

Abafileyo ngeke basisize, futhi ngeke basilimaze. Kuvamile ukuba abantu benze amasiko futhi bahlabe ngoba bekholelwa ukuthi kuzothokozisa abafileyo. UNkulunkulu akakuthandi lokhu ngoba kusekelwe emangeni kaSathane. Akubathokozisi nabafileyo ngoba abaphili. Akufanele sibesabe abafileyo noma sibakhulekele. Kufanele sikhulekele uNkulunkulu kuphela.—Mathewu 4:10.

Abafileyo bayophinde baphile. UJehova uyobavusela emhlabeni oyipharadesi abafileyo. Leso sikhathi siseza. (Johane 5:28, 29; IzEnzo 24:15) UNkulunkulu angabavusa abafileyo njengoba nje nawe ungavusa umuntu olele.—Marku 5:22, 23, 41, 42.

Umqondo wokuthi asifi ungamanga asakazwa uSathane uDeveli. USathane namademoni akhe benza abantu bacabange ukuthi imimoya yabafileyo iyaphila futhi ibangela ukugula nezinye izinkinga. USathane ukhohlisa abantu, ngezinye izikhathi ubakhohlisa ngamaphupho nangemibono. UJehova uyabalahla labo abazama ukukhuluma nabafileyo.—Duteronomi 18:10-12.