Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISAHLUKO 11

Ukulungiswa Kokuziphatha—Ukubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu

Ukulungiswa Kokuziphatha—Ukubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu

OKUZOXOXWA NGAKHO KULESI SAHLUKO

Indlela iNkosi efundise ngayo izikhonzi zayo ukuhlonipha izindinganiso zikaNkulunkulu zokuziphatha

Zibone ungena esangweni eliholela egcekeni elingaphandle lethempeli likaJehova elikhulu elingokomoya

1. Yini eyabonwa uHezekeli esenza simangale?

AKE sithi kwenzeka kuwe okwenzeka kuHezekeli emakhulwini eminyaka angu-25 edlule? Kubone ngeso lengqondo lokhu: Uqhamukela ethempelini elikhulukazi elibenyezelayo. Kunengelosi enamandla ezokubukisa le ndawo emangalisayo! Ukhwela izitebhisi ezingu-7 ezikhuphukela esangweni elilodwa kwamathathu. La masango akushiya umangele. Aphakeme ngamamitha angaba ngu-30. Ezindaweni zokungena ubona amakamelo abaqaphi. Ezinsikeni kuqoshwe umfanekiso omuhle womuthi wesundu.Hez. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Limelelani ithempeli elisembonweni? (Bheka nombhalo waphansi.) (b) Yini esingayifunda ezicini zezindawo zokungena zethempeli?

2 Ngumbono wethempeli elingokomoya lona. UHezekeli wachaza yonke imininingwane yalo yagcwala isahluko 40 kuya ku-48 sencwadi yakhe yesiprofetho. Leli thempeli limelela ilungiselelo likaJehova lokukhulekela okumsulwa. Zonke izici zalo zinencazelo ekukhulekeleni kwethu kulezi zinsuku zokugcina. * Abonisani amasango aphakeme? Asikhumbuza ukuthi abantu abangena elungiselelweni likaJehova lokukhulekela okumsulwa kumelwe baphile ngezindinganiso zikaNkulunkulu eziphakeme nezilungile. Ngisho nemithi yesundu eqoshwe ezinsikeni igcizelela iphuzu elifanayo ngoba ngezinye izikhathi eBhayibhelini amasundu amelela ukulunga. (IHu. 92:12) Amakamelo abaqaphi wona? Ngokusobala, abahlulekayo ukuhlonipha izindinganiso zaphezulu bayenqatshelwa ukungena kule ndlela yokukhulekela okumsulwa, okuhle nokunika ukuphila.Hez. 44:9.

3. Kungani abalandeli bakaKristu beye badinga ukucwengisiswa okuqhubekayo?

3 Ugcwaliseke kanjani umbono kaHezekeli? Njengoba sifundile eSahlukweni 2 sale ncwadi, uJehova wasebenzisa uJesu ukuba afake abantu bakhe enqubweni ekhethekile yokubacwengisisa kusukela ngo-1914 kuya ekuqaleni kuka-1919. Ingabe ukucwengisiswa kwabantu kwaphela ngaleso sikhathi? Cha! Kulo lonke leli khulu leminyaka elidlule, uKristu uye waqhubeka esekela izindinganiso zikaJehova ezingcwele zokuziphatha. Ngenxa yalokho abalandeli bakhe kwadingeka bacwengisiswe ngokuqhubekayo. Ngani? Ngoba uKristu ubeqoqa abalandeli bakhe ebakhipha kuleli zwe elonakele ngokuziphatha, kanti noSathane akayekile ukuzama ukubadonsa abaphindisele obishini lokuziphatha okubi. (Funda eyesi-2 Petru 2:20-22.) Ake sihlole izici ezintathu  amaKristu eqiniso aye acwengisiswa kuzo kancane kancane. Esokuqala, sizoxoxa ngokuhlanzwa kokuziphatha, kube ilungiselelo elisemqoka lokugcina ibandla lihlanzekile, esokugcina, ilungiselelo lomkhaya.

Ukuhlanzwa Kokuziphatha Eminyakeni Edlule Kuze Kube Manje

4, 5. Yiliphi iqhinga uSathane aselisebenzise isikhathi eside, futhi uphumelele kangakanani?

4 Abantu bakaJehova bebelokhu bekuthanda ukuziphatha okumsulwa nokulungileyo. Ngakho baye bazamukela iziqondiso ezicacile kule ndaba. Cabanga ngezibonelo ezimbalwa.

5 Ukuziphatha okubi ngokobulili. UJehova wenza ukuba ubuhlobo bobulili phakathi kwabantu abashadile bube obuhlanzekile nobujabulisayo. USathane uyakujabulela ukuphendula leso sipho esiyigugu singabe sisasetshenziswa ngendlela efanele, sibe yinto engcolile futhi asisebenzisele ukuyenga abantu bakaJehova ukuze balahlekelwe umusa waKhe. USathane walisebenzisa ngempumelelo lelo qhinga ezinsukwini zikaBhalami, kwaba nemiphumela eyinhlekelele, futhi ubelokhu elisebenzisa ngisho nakakhulu kulezi zinsuku zokugcina.Num. 25:1-3, 9; IsAm. 2:14.

6. Yisiphi isifungo esanyatheliswa kuyi-Nqabayokulinda, sasetshenziswa kanjani, futhi kungani sagcina siyekiwe? (Bheka nombhalo waphansi.)

6 Ukuze kuliwe nemizamo kaSathane, INqabayokulinda yesiNgisi ka-June 15, 1908 yanyathelisa isifungo esasinala mazwi okuzibopha: “Ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izindawo, uma nginabobulili obuhlukile ngasese ngizoziphatha ngendlela engiziphatha ngayo uma ngisemehlweni abantu.” * Nakuba lesi sifungo sasingeyona imfuneko, abaningi basenza base bethumela amagama abo ukuba ashicilelwe kuyi-Zion’s Watch Tower. Ngemva kweminyaka eminingi, kwabonakala ukuthi lesi sifungo, nakuba sasiwusizo kwabaningi ngaleso sikhathi, sase siwumkhuba nje ongasho lutho; ngakho sayekwa. Noma kunjalo, izimiso eziphakeme zokuziphatha esasizimelele zazilokhu zilondolozwa.

7. Ngo-1935, INqabayokulinda yakhuluma ngayiphi inkinga, futhi iyiphi indinganiso eyayigcizelela?

7 Ukuhlasela kukaSathane kwashuba. INqabayokulinda ka-March 1, 1935, yakhuluma ngenkinga eyayanda phakathi kwabantu bakaNkulunkulu. Kubonakala sengathi abanye babecabanga ukuthi ukuhlanganyela enkonzweni kwakwenza ngandlela-thile kungadingeki basekele izindinganiso zikaJehova zokuziphatha ekuphileni kwabo kwangasese. Le Nqabayokulinda yalimisa ngesihloko: “Umuntu kufanele akhumbule ukuthi ukuhlanganyela nje emsebenzini wokufakaza akukona kodwa okudingekayo. OFakazi BakaJehova bangabameleli bakhe futhi banesibopho sokumelela uJehova noMbuso wakhe ngendlela efanele.” Lesi sihloko sabe sesinikeza iseluleko esicacile ngomshado nokuziphatha kobulili, ngaleyo ndlela kusizwa abantu bakaNkulunkulu ukuba ‘babalekele ubufebe.’—1 Kor. 6:18.

8. Kungani INqabayokulinda iyigcizelele kaninginingi incazelo egcwele yegama lesiGreki elisho ukuziphatha okubi kobulili?

8 Emashumini eminyaka amuva, INqabayokulinda iye yayigcizelela kaninginingi incazelo efanele yegama elisetshenziswe emiBhalweni YesiGreki elisho ukuziphatha okubi kobulili—elithi por·neiʹa. Incazelo yalo ayipheleli kuphela ekwenzeni ubulili. Kunalokho, igama elithi por·neiʹa lihlanganisa nezenzo ezihlukahlukene  zokuziphatha okubi, kuhlanganise nezenzo eziyichilo ezenziwa ezindlini zezifebe. Ngakho abalandeli bakaKristu baye bavikeleka ezenzweni zobulili obuphendukezelwe eziwubhadane esezinqobe abaningi namuhla.Funda eyabase-Efesu 4:17-19.

9, 10. (a) Yisiphi isici sokuziphatha INqabayokulinda eyakhuluma ngaso ngo-1935? (b) Iyiphi imfundiso yeBhayibheli elinganiselayo ngokusebenzisa utshwala?

9 Ukusebenzisa kabi utshwala. INqabayokulinda ka-March 1, 1935, yakhuluma ngesinye isici sokuziphatha: “Kuye kwaphawulwa nokuthi abanye baya enkonzweni yasensimini benze neminye imisebenzi enhlanganweni bephuze [utshwala]. ImiBhalo ikuvumela ngaphansi kwaziphi izimo ukusebenzisa iwayini? Kungafaneleka yini ukuphuza iwayini ngezinga lokuba lize liphazamise inkonzo yomuntu enhlanganweni yeNkosi?”

10 Impendulo yakhuluma ngombono olinganiselayo weZwi likaNkulunkulu ngotshwala. IBhayibheli alikulahli ukusebenzisa iwayini nezinye iziphuzo ezidakayo ngokusesilinganisweni, kodwa liyakulahla nje kakhulu ukudakwa. (IHu. 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Ngokuqondene nokwenza inkonzo engcwele umuntu ephuze utshwala, izinceku zikaNkulunkulu bezilokhu zikhunjuzwa ngendaba yamadodana ka-Aroni, lawo uNkulunkulu awabulala ngoba enze umlilo kungafanele e-altare laKhe. Ngokushesha ngemva kwalokho, le ndaba yembula okuthile okungenzeka kwawenza enza into engafaneleki kanje, ngoba uNkulunkulu wakhipha umyalo owenqabela bonke abapristi ukuba baphuze utshwala lapho benza imisebenzi engcwele. (Lev. 10:1, 2, 8-11) Abalandeli bakaKristu namuhla basebenzisa leso simiso, bayaqiniseka ukuthi lapho benza inkonzo engcwele basuke bengabuphuzile utshwala.

11. Kungani kube yisibusiso kubantu bakaNkulunkulu ukuba bathole ukuqonda okwandayo ngokuba umlutha wotshwala?

11 Emashumini eminyaka amuva, abalandeli bakaKristu baye babusiswa ngokuqhubekayo ngokukuqonda ngokwengeziwe ukuba umlutha wotshwala, okuyisimo esihilela ukuphikelela komuntu esebenzisa kabi utshwala ngendlela ebonisa ukuthi useyisigqila sabo. Ngenxa yokudla okungokomoya okufika ngesikhathi, abaningi baye basizwa ukuba basisingathe ngendlela efanele leso simo futhi balungise ukuphila kwabo. Abanye abaningi ngokwengeziwe baye basizwa bayigwema ngokuphelele le nkinga. Akukho muntu okufanele avumele ukusebenzisa kabi utshwala kumlahlekisele isithunzi sakhe, umkhaya wakhe, futhi ngaphezu kwakho konke, kumlahlekisele ilungelo lokukhulekela uJehova ngendlela emsulwa.

“Asikwazi ukuyicabanga iNkosi yethu ifuqa intuthu kagwayi noma ifaka emlonyeni wayo noma yini engcolisayo.”—uC. T. Russell

12. Izinceku zikaKristu zazikubheka kanjani ukusebenzisa ugwayi ngisho nangaphambi kokuqala kwezinsuku zokugcina?

12 Ukusebenzisa ugwayi. Izinceku zikaKristu zaqala ukukubheka ngelinye iso ukusebenzisa ugwayi ngisho nangaphambi kokuqala kwezinsuku zokugcina. Eminyakeni eminingana edlule umzalwane osekhulile, uCharles Capen, wakhumbula mhla eqala ukubonana noCharles Taze Russell ekupheleni kwekhulu le-19 leminyaka. UCapen, owayeneminyaka engu-13 ngaleso sikhathi, nabafowabo abathathu babesezitebhisini zeBible House e-Allegheny, ePennsylvania. Njengoba uRussell edlula ngakubo wababuza: “We bafana, niyabhema yini lapho? Ngizwa iphunga likagwayi.” Bamqinisekisa ngokuthi ababhemi. Basala bengangabazi nakancane ukuthi uyini umbono wakhe ngogwayi. Kuyi-Nqabayokulinda  ka-August 1, 1895, uMfoweth’ uRussell wakhuluma ngeyesi-2 Korinte 7:1, ethi: “Angiboni ukuthi kungamkhazimulisa kanjani uNkulunkulu, noma kumsize kanjani, uma umKristu esebenzisa ugwayi wanoma yiluphi uhlobo. . . . Asikwazi ukuyicabanga iNkosi yethu ifuqa intuthu kagwayi noma ifaka emlonyeni wayo noma yini engcolisayo.”

13. Yikuphi ukulungiswa kokuziphatha okwenziwa ngo-1973?

13 Ngo-1935, INqabayokulinda yabiza ugwayi ngokuthi “ukhula olungcolile,” yaphawula nokuthi akukho muntu okhetha ukuwuhlafuna noma ukuwubhema ongaqhubeka eyilungu lomkhaya waseBethel noma akhonze njengommeleli wenhlangano kaNkulunkulu emsebenzini wokuphayona noma wokujikeleza. Ngo-1973 kwaba khona okunye ukulungiswa endabeni yokuziphatha. INqabayokulinda ka-June 1 yathi akukho Fakazi KaJehova ongaqhubeka enokuma okuhle ebandleni ebe enza lo mkhuba obulalayo, ongcolisayo nongalubonisi uthando. Ababenqaba ukuyeka ukusebenzisa kabi ugwayi kwakumelwe basuswe ekuhlanganyeleni. * UKristu wayethathe esinye futhi isinyathelo esibalulekile ekucwengisiseni abalandeli bakhe.

14. Ithini indinganiso kaNkulunkulu ngegazi, kwenzeka kanjani ukuba ukumpontshelwa igazi kube yinsakavukela?

14 Ukusebenzisa kabi igazi. Ngosuku lukaNowa, uNkulunkulu wathi akulungile ukudla igazi. Wakugcizelela lokho eMthethweni awunika isizwe sakwa-Israyeli, futhi waqondisa ibandla lobuKristu ukuba ‘lidede egazini.’ (IzE. 15:20, 29; Gen. 9:4; Lev. 7:26) Akumangalisi ukuthi ezikhathini zanamuhla uSathane uthole indlela yokwenza abaningi bangayinaki le ndinganiso. Ekhulwini le-19 odokotela babefuna ukubona ukuthi kuzoba njani uma abantu bempontshelwa igazi, futhi ngemva kokuba sekutholakale ukuthi abantu banezinhlobo ezingefani zegazi, lo mkhuba wanda kakhulu. Ngo-1937, igazi laqala ukuqoqwa nokugcinwa emabhange agcina igazi, kwase kuthi ngeMpi Yezwe II lo mkhuba wakhuthazwa nakakhulu. Ngokushesha ukumpontshelwa igazi kwaba yinsakavukela emhlabeni jikelele.

15, 16. (a) Yikuphi ukuma okwathathwa oFakazi BakaJehova ngokumpontshelwa igazi? (b) Abalandeli bakaKristu basekelwa ngani ngokuqondene nokumpontshelwa igazi nokwelashwa ngaphandle kwalo, futhi kwaba namiphi imiphumela?

15 Ngo-1944, INqabayokulinda yabonisa ukuthi ukumpontshelwa igazi empeleni kungenye indlela yokudla igazi. Ngonyaka olandelayo, lowo mbono ongokomBhalo wagcizelelwa futhi wacaciswa. Ngo-1951, kwanyatheliswa uhlu lwemibuzo nezimpendulo ukuze kusizwe abantu bakaNkulunkulu bakwazi ukusebenzelana nongoti bezokwelapha. Abalandeli bakaKristu abathembekile emhlabeni babethatha ukuma okubonisa isibindi, ngokuvamile bebe bedelelwa, bezondwa futhi beshushiswa nokushushiswa. Kodwa uKristu waqhubeka esebenzisa inhlangano yakhe ukuze ibanike ukusekelwa ababekudinga. Kwanyatheliswa izincwajana nezihloko ezihlub’ udlubu ekhasini nezicwaningwe kahle.

16 Ngo-1979, abanye abadala baqala ukuhambela izibhedlela ukuze basize odokotela bakuqonde kangcono ukuma kwethu, izizathu zako ezisekelwe emiBhalweni nokuthi zikhona ezinye izindlela abangazisebenzisa ngaphandle kwegazi. Ngo-1980, abadala basemadolobheni angu-39 e-United States bathola ukuqeqeshwa okukhethekile kulo msebenzi. Ngokuhamba kwesikhathi, iNdikimba Ebusayo yavuma ukuba kumiswe amaKomiti Okubonisana  Nezibhedlela emhlabeni wonke. Ingabe le mizamo ibe nempumelelo kule minyaka edlule? Namuhla, ongoti bezokwelapha abangamashumi ezinkulungwane—abahlanganisa odokotela abavamile, odokotela abahlinzayo nababulala izinzwa—babambisana neziguli ezingoFakazi, bebonisa inhlonipho ngokukhetha kwethu ukwelashwa ngaphandle kwegazi. Izibhedlela ezengeziwe zinelungiselelo lokwelapha ngaphandle kokusebenzisa igazi, ezinye zize zikubheke njengendlela yokwelapha esezingeni eliphezulu. Akuthokozisi yini ukucabanga ngezindlela uJesu aye wavikela ngazo abalandeli bakhe emizamweni kaSathane yokubangcolisa?Funda eyabase-Efesu 5:25-27.

Izibhedlela ezengeziwe zinelungiselelo lokwelapha ngaphandle kokusebenzisa igazi, ezinye zize zikubheke njengendlela yokwelapha esezingeni eliphezulu

17. Singabonisa kanjani ukuthi siyayazisa indlela uKristu abelungisa ngayo abalandeli bakhe?

17 Senza kahle ngokuzibuza, ‘Siyayazisa yini indlela uJesu abecwengisisa ngayo abalandeli bakhe, esiqeqesha ukuba sinamathele ezindinganisweni zokuziphatha eziphakeme zikaJehova?’ Uma kunjalo, masikhumbule ukuthi uSathane uhlale efuna ukusihlukanisa noJehova noJesu ngokusenza singazihloniphi izimiso zikaNkulunkulu zokuziphatha. Ukuze ilwe nalelo thonya, ngokungaguquguquki inhlangano kaJehova isinikeza izixwayiso nezikhumbuzo zothando mayelana nezindlela zaleli zwe zokuziphatha okubi. Masihlale siziphaphamele izeluleko ezinjalo eziwusizo, sizamukele futhi sizilalele.IzAga 19:20.

 Ukuvikela Ibandla Ekuziphatheni Okuletha Isihlamba

18. Uma kuziwa kulabo abahlubuka ngamabomu ezindinganisweni zikaNkulunkulu, yisiphi isikhumbuzo esicacile esisinikwa umbono kaHezekeli?

18 Isici sesibili sokuhlanzwa kokuziphatha sihilela izinyathelo ezithathwayo ukuze kugcinwe ibandla lihlanzekile. Ngokudabukisayo, akubona bonke abamukela izindinganiso zikaJehova zokuziphatha nabazinikele kuye abanamathela ngobuqotho esinqumweni sabo. Ngokuhamba kwesikhathi izinhliziyo zabanye ziyashintsha bese behlubuka ngamabomu kulezo zindinganiso. Yini okumelwe yenziwe ngabanjalo? Singase sithole umqondo embonweni kaHezekeli wethempeli elingokomoya okuxoxwe ngawo ekuqaleni kwalesi sahluko. Uyawakhumbula lawaya masango aphakeme? Endaweni ngayinye yokungena kwakunamakamelo abaqaphi. Abaqaphi babevikela ithempeli, cishe ukuze bavimbe abantu ‘abangasokile enhliziyweni’ bangangeni. (Hez. 44:9) Lokho kuyisikhumbuzo esicacile sokuthi ukukhulekela okumsulwa kuyilungelo elinikwa kuphela labo abazama ukuphila ngezindinganiso zikaJehova zokuziphatha ezimsulwa. Ngendlela efanayo, ilungelo lokuhlanganyela namanye amaKristu ekukhulekeleni alitholwa yinoma ubani namuhla.

19, 20. (a) UKristu ubasize kanjani kancane kancane abalandeli bakhe ukuba balungise indlela okusingathwa ngayo ukwenziwa kobubi obungathí sina? (b) Yiziphi izizathu ezintathu zokususa ekuhlanganyeleni abenzi bobubi abangaphenduki?

19 Ngo-1892, INqabayokulinda yaphawula ukuthi “kuwumsebenzi wethu (njengamaKristu) ukususa ekuhlanganyeleni abantu okuthi beqondile noma bengaqondile, baphike ukuthi uKristu wazinikela waba isihlengo [inani elihambisanayo] sabo bonke.” (Funda eyesi-2 Johane 10.) Ngo-1904, incwadi ethi The New Creation yathi labo abaphikelela nokuziphatha okungalungile bayingozi, bangalonakalisa ibandla. Ngaleso sikhathi, lonke ibandla lalihlanganyela “emacaleni ebandla” ukuze lihlole amacala obubi obungathí sina. Nokho, kwakuqabukela kube nezimo ezinjalo. Ngo-1944, INqabayokulinda yabonisa ukuthi ngabazalwane abanemithwalo yemfanelo kuphela okufanele basingathe izindaba ezinjalo. Ngo-1952 kwanyatheliswa kuyi-Nqabayokulinda inqubo esekelwe eBhayibhelini yokusingatha izindaba zokwahlulela, yaqokomisa isizathu esiyinhloko sokubasusa ekuhlanganyeleni abangaphenduki—ukuze kugcinwe ibandla lihlanzekile.

20 Emashumini eminyaka kusukela ngaleso sikhathi, uKristu uye wasiza abalandeli bakhe ukuba bacacise futhi balungise indlela yokusingatha amacala angathí sina okwenziwa kobubi. Abadala abangamaKristu baqeqeshwe ngokucophelela ukuba basingathe izindaba zokwahlulela ngendlela kaJehova, balinganisele ngendlela efanele phakathi kobulungisa nesihe. Namuhla sizibona ngokucacile izizathu okungenani ezintathu zokususa ekuhlanganyeleni umenzi wobubi ongaphenduki: (1) ukugcina igama likaJehova lingenasihlamba, (2) ukuvikela ibandla emiphumeleni eyonakalisayo yesono esingathí sina (3) nokushukumisa umenzi wobubi ukuba aphenduke uma kungenzeka.

21. Ilungiselelo lokususa ekuhlanganyeleni libe yisibusiso kubantu bakaNkulunkulu ngayiphi indlela?

21 Uyayibona indlela ilungiselelo lokususa ekuhlanganyeleni elibe yisibusiso ngayo kubalandeli bakaKristu namuhla? Kwa-Israyeli wasendulo, abenzi bobubi babevame ukuba ithonya elonakalisayo esizweni, ngezinye izikhathi babe baningi badlule labo  abathanda uJehova nabafuna ukwenza okulungile. Ngenxa yalokho, isizwe sasivame ukulithela ngesihlamba igama likaJehova bese silahlekelwa umusa wakhe. (Jer. 7:23-28) Kodwa namuhla uJehova usebenza nomphakathi wamadoda nabesifazane abangokomoya. Ngenxa yokuthi abenzi bobubi asebafelwa unembeza bayakhishwa phakathi kwethu, abavunyelwa ukuba babe yizikhali zikaSathane zokwenza umonakalo owengeziwe ebandleni nasesimweni salo sokuhlanzeka. Kunalokho ithonya labo ligcinwa lilincane kakhulu. Ngakho njengeqembu, siqinisekiswa ngokuthi siyoqhubeka sinomusa kaJehova. Khumbula, uJehova wathembisa: “Noma isiphi isikhali esiyokwakhiwa ngokumelene nawe ngeke siphumelele.” (Isaya 54:17) Ingabe sibasekela ngobuqotho abadala, bona abathwele umthwalo osindayo wokusingatha amacala okwahlulelwa?

Ukukhazimulisa Lowo Eqanjwe Ngaye Yonke Imindeni

22, 23. Kungani siwabonga amaKristu asekuqaleni kwekhulu lama-20, noma kunjalo yibuphi ubufakazi bokuthi kwakudingeka ukulinganisela okwengeziwe ngokuqondene nomkhaya?

22 Isici sesithathu abalandeli bakaKristu abazuze kuso ngenxa yokucwengisiswa okuqhubekayo siphathelene nomshado nokuphila komkhaya. Ingabe umbono wethu ngomkhaya uye walungiswa eminyakeni edlule? Yebo. Ngokwesibonelo, lapho sifunda ngezinceku zikaNkulunkulu ekuqaleni kwekhulu lama-20, umoya wazo wokuzidela usihlaba umxhwele futhi usimangalise. Sibonga siyanconcoza ngendlela ezabeka ngayo inkonzo yazo engcwele ngaphezu kwakho konke ekuphileni kwazo. Kepha ngesikhathi esifanayo, siyabona ukuthi kwakudingeka ukulinganisela okwengeziwe. Kungani sisho kanjalo?

23 Kwakuvamile ukuba abazalwane bamukele izabelo zenkonzo noma zokujikeleza ezazibahambisa emakhaya izinyanga eziningi. Ngezinye izikhathi umshado wawungakhuthazwa, futhi ukungakhuthazwa kwawo kwakubekwa ngamazwi anamandla kunokuba imiBhalo ivuma. Ngesikhathi esifanayo kwakukuncane kakhulu okwakushiwo ngokwakha imishado yamaKristu eqinile. Ingabe izimo ezinjalo zisekhona kubalandeli bakaKristu namuhla? Lutho!

Izabelo ezingokwasezulwini akumelwe ziphishekelwe kuze kube seqophelweni lokuyekethisa izibopho zomkhaya

24. UKristu wabasiza kanjani abantu bakhe abathembekile ukuba babe nombono olinganiselayo ngomshado nomkhaya?

24 Namuhla, izabelo ezingokwasezulwini akumelwe ziphishekelwe kuze kube seqophelweni lokuyekethisa izibopho zomkhaya. (Funda eyoku-1 Thimothewu 5:8.) Ngaphezu kwalokho, uKristu uye waqikelela ukuthi abalandeli bakhe abathembekile emhlabeni bathola izeluleko ezingokomBhalo eziwusizo nezilinganiselayo ngomshado nokuphila komkhaya. (Efe. 3:14, 15) Ngo-1978, kwakhululwa incwadi ethi Ukwenza Ukuphila Komkhaya Wakho Kujabulise. Ngemva kweminyaka engaba ngu-18 kwakhululwa ethi Imfihlo Yenjabulo Yomkhaya. Ngaphezu kwalokho, INqabayokulinda ibilokhu iba nezihloko eziningi zokusiza abashadile ukuba basebenzise izimiso zeBhayibheli emshadweni wabo.

25-27. Ziye zanakwa kanjani izidingo zezingane ezishiyanayo ngobudala kule minyaka edlule?

25 Kuthiwani ngezingane? Kule minyaka edlule izidingo zazo ziye zanakisiswa ngokwengeziwe. Sekuyiminyaka eminingi inhlangano kaJehova izilungiselela izinto ezinhle izingane zabo bonke  ubudala, kodwa lokho okwakungamaconsi ekuqaleni, manje sekuwumfula ogcwele ogelezayo. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-1919 kuya ku-1921 kwaphuma isihloko esithi “Juvenile Bible Study [Isifundo SeBhayibheli Sentsha]” kuyi-Golden Age. Ngemva kwalokho kwaba khona incwajana ethi The Golden Age ABC ngo-1920 nencwadi ethi Children ngo-1941. Ngawo-1970, kwakhululwa incwadi ethi Ukulalela Umfundisi Omkhulu, Ubusha Bakho—Ukuthola Okungcono Kakhulu Kubo nethi INcwadi Yami Yezindaba ZeBhayibheli. Ngo-1982, kwaqala uchungechunge lwe-Phaphama! oluthi “Intsha Iyabuza,” olwaholela ekunyathelisweni kwencwadi ethi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, eyakhishwa ngo-1989.

Incwajana ethi IZifundo Zami ZeBhayibheli yemukelwa ngenjabulo kulo mhlangano waseJalimane

26 Namuhla sinemiqulu emibili ehambisana nesikhathi yencwadi ethi Intsha Iyabuza, futhi lolu chungechunge luyaqhubeka engosini yethu, i-jw.org. Sinanencwadi ethi Funda KuMfundisi Omkhulu. Ingosi yethu inezinto eziningi ezingenziwa izingane, ezihlanganisa amakhadi abantu baseBhayibhelini, imisebenzi yokutadisha iBhayibheli yezingane ezisencane nesezikhulakhulile, imidlalo yokuphicaphicana, ama-video nezindaba zeBhayibheli ezilandiswa ngemifanekiso kanye nezifundo zeBhayibheli zabantwana  abaneminyaka emithathu kwehle. Ngokusobala, umbono kaKristu ngezingane awukashintshi kusukela mhla ezigona ekhulwini lokuqala. (Marku 10:13-16) Ufuna izingane esihlanganyela nazo zizizwe zithandwa futhi zondliwa kahle ngokomoya.

27 UJesu ufuna nokuba izingane zivikeleke ekulinyazweni. Njengoba leli zwe elingcolile ngokuziphatha selicwile ekonakaleni, ubhadane lokunukubezwa kwabantwana seludlangile. Ngakho kuye kwanyatheliswa ukwaziswa okucacile nokuqondile kokusiza abazali bavikele abantababo kulo mkhuba olimazayo. *

28. (a) Yini edingekayo ukuze sihlanganyele ekukhulekeleni okumsulwa, njengoba kwaboniswa umbono wethempeli likaHezekeli? (b) Yini ozimisele ukuyenza?

28 Akujabulisi yini ukucabanga ngendlela uKristu aye aqhubeka ngayo ecwengisisa abalandeli bakhe, ebaqeqesha ukuba bahloniphe izindinganiso zikaJehova eziphakeme zokuziphatha, baphile ngazo futhi bazuze kuzo? Awuphinde ucabange ngethempeli uHezekeli alibona embonweni. Uyawakhumbula lawaya masango aphakeme? Yiqiniso, lelo thempeli akulona elingokoqobo kodwa lingokomoya. Noma kunjalo, ingabe siyalibona njengelingokoqobo? Asingeni kulo ngokumane siye eHholo LoMbuso noma ngokuvula iBhayibheli noma ngokungqongqoza eminyango yabantu ensimini. Yizenzo nje lezo esizenza ngemizimba yethu ezihilela izinto esingazithinta ngesandla. Umzenzisi naye angazenza lezi zinto ngaphandle kokungena ethempelini likaJehova. Nokho, uma senza lezi zinto, ngesikhathi esifanayo siphila ngezindinganiso zikaJehova eziphakeme zokuziphatha, futhi ngesisusa esifanele siba nengxenye ekukhulekeleni okumsulwa, sisuke sesingenile futhi sikhonza kuleyo ndawo engcwele kunazo zonke—ilungiselelo lokukhulekela uJehova uNkulunkulu ngendlela emsulwa! Masilazise ngaso sonke isikhathi lelo lungelo eliyigugu. Masiqhubeke futhi senza okusemandleni ethu ukuze sibonakalise ubungcwele bukaJehova ngokusekela izindinganiso zakhe zokulunga!

^ isig. 2 Ngo-1932, uMqulu 2 wencwadi ethi Vindication wabonisa ukuthi iziprofetho zeBhayibheli ezigxile ekubuyiselweni kwabantu bakaNkulunkulu ezweni labo zaba nokugcwaliseka kosuku lwanamuhla ku-Israyeli ongokomoya, hhayi ongokwenyama. Lezo ziprofetho zikhomba ekubuyiselweni kokukhulekela okumsulwa. INqabayokulinda ka-March 1, 1999, yachaza ukuthi umbono wethempeli likaHezekeli ungesinye salezo ziprofetho zokubuyiselwa futhi ngenxa yalokho unokugcwaliseka okungokomoya okubalulekile kulezi zinsuku zokugcina.

^ isig. 6 Lesi sifungo sasenqabela owesilisa nowesimame ukuba babe bodwa endlini, ngaphandle uma isicabha bezosivula gengelezi—noma uma beshadile noma behlobene eduze. Kwaphela iminyaka eminingana lesi sifungo sishiwo njalo ekuseni esimisweni sokuKhulekela Kwasekuseni eBethel.

^ isig. 13 Ukusebenzisa kabi ugwayi kuhlanganisa ukuwubhema, ukuwuhlafuna noma ukuwutshala ukuze usetshenziselwe lezi zinjongo.

^ isig. 27 Ngokwesibonelo, bheka isahluko 32 sencwadi ethi Funda KuMfundisi Omkhulu; bheka namakhasi 3-11 e-Phaphama! ka-October 2007.