UMOYIZELELA isikhulumi esisesiteji ngendlela ekhuthazayo. Singumzalwane osemncane wasebandleni lakini, futhi sinikeza inkulumo yaso yokuqala esimisweni somhlangano omkhulu. Njengoba ulalele inkulumo yaso, uvele umangaliswe ukuqeqeshwa abantu bakaNkulunkulu abakutholayo. Ukhumbula imizamo yale nsizwa yokuqala esiteji—bheka ukuthi isikuphi namuhla! Yathuthuka kakhulu ngemva kokuya eSikoleni Senkonzo Samaphayona. Muva nje, yona nomkayo bebeseSikoleni Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso. Njengoba ushaya izandla ubonga inkulumo enhle kakhulu yalo mzalwane, uyaqalaza ucabange ngemfundo etholwa yibo bonke abantu bakaNkulunkulu.

IBhayibheli labikezela isikhathi bonke abantu bakaNkulunkulu ‘abayofundiswa’ ngaso “uJehova.” (Isaya 54:13) Siphila kuleso sikhathi. Asifundiswa ngezincwadi zethu kuphela kodwa nangemihlangano yethu yebandla, yesifunda neyesigodi nezikole ezihlukahlukene eziklanyelwe ukusilungiselela izabelo ezithile enhlanganweni kaJehova. Kule ngxenye, sizoxoxa ngokuthi yonke le mfundo ibunikeza kanjani ubufakazi obuqand’ ikhanda bokuthi uMbuso kaNkulunkulu uyabusa namuhla.