Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 IBHOKISI LOKUFUNDISA 8B

Iziprofetho Ezintathu Ezimayelana NoMesiya

Iziprofetho Ezintathu Ezimayelana NoMesiya

1. “Lowo Onelungelo Elingokomthetho” (Hezekeli 21:25-27)

IZIKHATHI ZABEZIZWE (Ngo-607 B.C.E.–Ngo-1914 C.E.)

 1. Ngo-607 B.C.E.​—UZedekiya uyasuswa esihlalweni sobukhosi

 2. Ngo-1914 C.E.​—UJesu, lowo “onelungelo elingokomthetho” eMbusweni kaMesiya ubekwa ukuba abe iNkosi, uba uMalusi onguMbusi

Buyela esahlukweni 8, izigaba 12-15

 2. ‘Inceku Yami Iyozondla Futhi Ibe Umalusi Wazo’ (Hezekeli 34:22-24)

IZINSUKU ZOKUGCINA (1914 C.E.–NGEMVA KWE-ARMAGEDONI)

 1. Ngo-1914 C.E.​—UJesu, lowo “onelungelo elingokomthetho” eMbusweni kaMesiya ubekwa ukuba abe iNkosi, uba uMalusi onguMbusi

 2. Ngo-1919 C.E.​—Inceku ethembekile neqondayo ibekwa ukuba yaluse izimvu zikaNkulunkulu

  Abagcotshiwe abathembekile baqoqelwa ndawonye ngaphansi kweNkosi uMesiya, kamuva bahlanganiswa nesixuku esikhulu

 3. NGEMVA KWE-ARMAGEDONI​—Izibusiso eziyolethwa ukubusa kwale Nkosi ziyohlala phakade

Buyela esahlukweni 8, izigaba 18-22

3. “Bonke Bazobuswa Inkosi Eyodwa” Kuze Kube Phakade (Hezekeli 37:22, 24-28)

IZINSUKU ZOKUGCINA (1914 C.E.–NGEMVA KWE-ARMAGEDONI)

 1. Ngo-1914 C.E.​—UJesu, lowo “onelungelo elingokomthetho” eMbusweni kaMesiya ubekwa ukuba abe iNkosi, uba uMalusi onguMbusi

 2. Ngo-1919 C.E.​—Inceku ethembekile neqondayo ibekwa ukuba yaluse izimvu zikaNkulunkulu

  Abagcotshiwe abathembekile baqoqelwa ndawonye ngaphansi kweNkosi uMesiya, kamuva bahlanganiswa nesixuku esikhulu

 3. NGEMVA KWE-ARMAGEDONI​—Izibusiso eziyolethwa ukubusa kwale Nkosi ziyohlala phakade