Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Isandulela

INcwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

INcwadi Evela ENdikimbeni Ebusayo

Bafowethu Nodadewethu Abathandekayo:

INqabayokulinda yomphakathi yokuqala ngqa ka-January 1, 2008, yethula izihloko ezintsha ezikhangayo ezinesihloko esithi “Lingisa Ukholo Lwabo.” Okusijabulisa kakhulu ukuthi kusukela ngalowo nyaka bekulokhu kunyatheliswa isihloko esisha kulezo zihloko njalo ezinyangeni ezintathu!

Bathini abantu ngalezi zihloko? Ngemva kokuba eseqede ukufunda isihloko esikhuluma ngoMarta, omunye umfundi wabhala: “Ngahleka lapho ngisifunda ngoba nami nginjengaye—njalo ngifisa ukuba umngenisi wezihambi omuhle futhi ngibe matasa bese ngikhohlwa isidingo sokuma kancane ngijabulele ukuba nabangane.” Enye intombazane yafinyelela kulesi siphetho esithakazelisayo ngemva kokufunda indaba ka-Esteri: “Ngiyavuma ukuthi siyakhathazeka ngezingubo zokugqoka nezimfashini zakamuva. Kufanele sizilungise kahle; kodwa singeqisi.” Yabe seyenezela: “UJehova unendaba nalokho esiyikho ngaphakathi.” Isihloko esasikhuluma ngomphostoli uPetru senza udade ongumKristu washo ngomdlandla: “Kwaba sengathi ngangikhona lapho kwenzeka lokhu. Indaba yaba ngokoqobo! Ngasebenzisa izinzwa ukuze ngikuzwe lokho okwakukhulunywa ngakho.”

Laba bafundi—nabanye abaningi ababhala bebonga lezi zihloko—bagcizelela lokho umphostoli uPawulu akuloba kudala: “Zonke izinto ezalotshwa esikhathini esingaphambili zalotshelwa ukuba kufundiswe thina.” (Roma 15:4) Yebo, uJehova waqiniseka ukuthi lezi zindaba ziyafakwa eBhayibhelini ukuze zisifundise izifundo ezibalulekile. Sonke, kungakhathaliseki ukuthi sineminyaka emingaki sazi iqiniso, singafunda kuzo.

Sinikhuthaza ngokufudumele ukuba nifunde le ncwadi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ningayifaka esimisweni sokuKhulekela Komkhaya—izingane zizoyithanda! Lapho ibandla seliyifunda eSifundweni SeBhayibheli Sebandla, ungaphuthi nangelilodwa isonto! Ungajahi; ziphe isikhathi lapho ufunda. Kubone ngeso lengqondo okufundayo; hilela izinzwa zakho. Zama ukuzwa lokho abakuzwa abantu okukhulunywa ngabo eBhayibhelini, ubone lokho abakubona. Qhathanisa indlela abasabela ngayo ezimweni ezithile nendlela wena cishe owawuyosabela ngayo.

Kusijabulisa kakhulu ukuhlanganyela nani le ncwadi. Kwangathi ingaba isibusiso kuwe nasemkhayeni wakho. Siyanithanda kakhulu futhi sinifisela okuhle,

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova