Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

JOHANE 2:1-12

  • UMSHADO EKHANA

  • UJESU UPHENDULA AMANZI ABE YIWAYINI

Sekuwusuku lwesithathu manje uNathanayeli ebe ngomunye wabafundi bakaJesu bokuqala. UJesu nabanye babafundi bakhe bokuqala baya enyakatho esifundeni saseGalile, indawo yangakubo. Balibangise eKhana, edolobheni lakubo kaNathanayeli. Indawo yaseKhana isemagqumeni asenyakatho yeNazaretha, indawo uJesu akhulela kuyo. Bamenywe edilini lomshado eKhana.

UNina kaJesu naye ukhona kulo mshado. Njengoba ejwayelene nomndeni walaba abashadayo, kubonakala sengathi uMariya wayesiza ekunakekeleni izimenywa. Ngakho uyashesha ukubona okushodayo bese etshela uJesu: “Abanalo iwayini.”—Johane 2:3.

UMariya uqonde ukutshela uJesu ukuthi akenze okuthile njengoba iwayini lingekho. Esebenzisa inkulumo ebonisa ukuthi akahambisani nalokho, uJesu uyaphendula: “Sifazane, mina nawe kusithinta kanjani lokho?” (Johane 2:4) Njengoba uJesu eyiNkosi ebekwe uNkulunkulu, imisebenzi yakhe kufanele iqondiswe uYise wasezulwini, hhayi amalungu omndeni noma abangane. Ngokuhlakanipha uMariya ushiyela le ndaba ezandleni zendodana yakhe, umane atshele labo abasizayo: “Noma yini anitshela yona, yenzeni.”—Johane 2:5.

Kunezimbiza zamanzi eziyisithupha ezenziwe ngetshe, ngayinye ingamumatha amalitha angaphezu kuka-40. UJesu utshela abasizayo: “Gcwalisani lezi zimbiza ngamanzi.” UJesu ube esethi kubo: “Manje wakheni niwayise kumqondisi wedili.”—Johane 2:7, 8.

Umqondisi wedili uyamangala lapho ezwa ukuthi leli wayini limnandi kangakanani, kodwa akazi ukuthi lenziwe ngokuyisimangaliso. Ubiza umkhwenyana athi kuye: “Abantu abaningi bakhipha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho abantu sebedakiwe, bakhiphe elezinga eliphansi. Wena ugcine iwayini elimnandi kwaze kwaba manje.”—Johane 2:10.

Lesi yisimangaliso sokuqala esenziwa uJesu. Lapho laba abasanda kuba abafundi bakhe bebona lesi simangaliso, ukholo lwabo kuye luyaqina. Kamuva uJesu nonina nabafowabo baya edolobheni laseKapernawume elisenyakatho-ntshonalanga yogu loLwandle LwaseGalile.