Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 10

Umndeni Wakubo KaJesu Uthatha Uhambo Oluya EJerusalema

Umndeni Wakubo KaJesu Uthatha Uhambo Oluya EJerusalema

LUKA 2:40-52

  • UJESU ONEMINYAKA ENGU-12 UBUZA ABAFUNDISI IMIBUZO

  • UJESU UBIZA UJEHOVA NGOBABA WAKHE

Kusentwasahlobo. Ngakho yisikhathi sokuba uJosefa nomndeni wakhe, kuhlanganise nabangane nezihlobo bathathe uhambo lwaminyaka yonke oluya eJerusalema. Baya khona ukuze bagubhe iPhasika, ngokuvumelana noMthetho. (Duteronomi 16:16) Ukusuka eNazaretha uya eJerusalema kuyibanga elingaba amakhilomitha angu-120. Lesi yisikhathi esimatasa nesijabulisayo kuwo wonke umuntu. UJesu manje oseneminyaka engu-12, ukulangazelela ngokukhethekile ukuya emkhosini nokuphinde abe seduze kwethempeli.

KuJesu nasemndenini wakubo, iPhasika alisona isenzakalo sosuku olulodwa nje kuphela. Usuku olulandela iPhasika luwusuku lokuqala loMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo, othatha izinsuku eziyisikhombisa. (Marku 14:1) Lo mkhosi ubhekwa njengengxenye yenkathi yePhasika. Uhambo olusuka eNazaretha, isikhathi abasihlala eJerusalema kuhlanganise nohambo olubuyela ekhaya kubathatha isikhathi esingaba amasonto amabili. Kodwa kulo nyaka kubathatha isikhathi esengeziwe ngenxa yesenzakalo esithile esithinta uJesu. Inkinga iphakama lapho sebesendleleni ebuyela ekhaya.

Njengoba behamba, uJosefa noMariya bazitshela ukuthi uJesu uphakathi kweqembu lezihlobo nabangane abahamba nabo. Nokho, lapho sebephumula kusihlwa abamtholi. Ngakho bambheka kubantu abahambisana nabo, kodwa akekho. Umfana wabo akabonwa! Ngakho uJosefa noMariya babuyela eJerusalema ukuyombheka.

Bambheka usuku lonke, kodwa abamtholi. Nangosuku lwesibili kuba yinto efanayo. Ekugcineni, ngosuku lwesithathu bamthola ethempelini elinamahholo amaningi. Bamthola ehleli phakathi kwabafundisi abangamaJuda. Ubalalele, abuye ababuze imibuzo, ebamangaza ngezinga lakhe lokuqonda.

UMariya uyambuza: “Mntanami, yini le osenze yona? Mina noyihlo besikufuna sikhathazekile.”—Luka 2:48.

Kuyammangaza uJesu ukuthi abazali bakhe bebengazi ukuthi bazomtholaphi. Uyababuza: “Kungani beningifuna? Beningazi yini ukuthi kumelwe ngibe sendlini kaBaba?”—Luka 2:49.

Njengoba sebemtholile, uJesu ubuyela kubo eNazaretha nabazali bakhe uJosefa noMariya futhi uqhubeka ezithoba kubo. Uyaqhubeka ekhula ngokuhlakanipha nangomzimba. Nakuba esemncane, uthandwa nguNkulunkulu kanye nabantu. Kusukela eseyingane kuqhubeke, uJesu ubeka isibonelo esihle sokuthanda izinto eziphathelene noNkulunkulu nesokuhlonipha abazali bakhe.