Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISAHLUKO 29

Umuntu Angayenza Yini Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

Umuntu Angayenza Yini Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

JOHANE 5:1-16

  • UJESU USHUMAYELA EJUDIYA

  • WELAPHA INDODA EGULAYO ECHIBINI

UJesu usefeze okuningi phakathi nenkonzo yakhe yaseGalile. Nokho, lapho ethi “nakwamanye amadolobha kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu,” uJesu akacabangi ngeGalile nje kuphela. Ngakho uyahamba ‘ayoshumayela emasinagogeni aseJudiya.’ (Luka 4:43, 44) Lokhu kunengqondo ngoba sekusentwasahlobo manje, nomkhosi waseJerusalema uyasondela.

Uma siqhathanisa lokho esikufundayo ngenkonzo kaJesu yaseGalile, kuncane kakhulu esikuthola emaVangelini mayelana nalokho akwenza eJudiya. Ngisho noma abantu abaningi eJudiya bengamnaki uJesu, lokho akumenzi ayeke ukushumayela ngenkuthalo nokwenza imisebenzi emihle nomaphi lapho ekhona.

Ngokushesha, uJesu uselibangise enhloko-dolobha yaseJudiya, iJerusalema, ukuze abe sePhasikeni lika-31 C.E. Endaweni ephithizelayo eseduze kweSango Lezimvu, kunechibi elikhulu elizungezwe yizinsika elibizwa ngokuthi yiBhethesda. Abaningi abagulayo, abayizimpumputhe nabakhubazekile beza kuleli chibi. Kungani? Kungenxa yokuthi abaningi bakholelwa ukuthi abantu bangelapheka ngokungena kuleli chibi lapho amanzi alo enyakaziswa.

Manje sekuyiSabatha, uJesu ubona indoda kuleli chibi esigule iminyaka engu-38. UJesu uyayibuza: “Uyafuna yini ukwelapheka?” Le ndoda iyaphendula: “Mnumzane, anginaye umuntu ozongifaka echibini lapho amanzi enyakaziswa, ngithi lapho ngiseza kwehle omunye ngaphambi kwami.”—Johane 5:6, 7.

UJesu usho into okumelwe ukuba iyayimangaza le ndoda nanoma ubani omunye olalele, uthi: “Sukuma! Thatha uhlaka lwakho uhambe.” (Johane 5:8) Yilokho kanye ekwenzayo. Njengoba isilaphekile, le ndoda ithatha uhlaka lwayo ihambe!

Esikhundleni sokujabula ngale nto emangalisayo eyenzekile, amaJuda abona le ndoda bese eyayigxeka: “YiSabatha, akukho ngokomthetho ukuba uthwale uhlaka.” Le ndoda iyawaphendula: “Lowo ongelaphile uthe kimi, ‘Thatha uhlaka lwakho uhambe.” (Johane 5:10, 11) Lawo maJuda ayamgxeka umuntu owelapha ngeSabatha.

Afuna ukwazi, “Ubani lowo muntu othe kuwe, ‘Luthathe uhambe’?” Kungani eyibuza lokho le ndoda? Kungenxa yokuthi uJesu “wayengene esixukwini,” futhi le ndoda eyelashiwe yayingalazi igama likaJesu. (Johane 5:12, 13) Kodwa le ndoda izophinde ihlangane noJesu. Kamuva, khona ethempelini, le ndoda ihlangana noJesu bese iyathola ukuthi ungubani lo muntu oyelaphile echibini.

Le ndoda eyelashiwe ihlangana namaJuda abeyibuze imibuzo mayelana nokwelashwa kwayo. Iyawatshela ukuthi nguJesu oyelaphile. Lapho ezwa lokhu, la maJuda aya kuJesu. Ingabe aya kuJesu ngoba efuna ukuthola ukuthi ukwazi kanjani ukwenza lezi zinto ezimangalisayo? Cha. Kunalokho, afuna ukumbeka icala uJesu ngokwenza izinto ezinhle ngeSabatha. Aze aqale ngisho nokumshushisa!